ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการคิดคำนวณด้วยวิธีเวทคณิต..E - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการคิดคำนวณด้วยวิธีเวทคณิต..E


นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคิดคำนวณด้วยวิธีเวทคณิต พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนที่ได้รับคัดเลือกจากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 11 เครือข่าย เครือข่ายละ 3 คน รวม 33 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวสาลิณี จงใจสุรธรรม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 นางบุญญา พงศ์พุ่ม และนางสาวสำรวย หนูสม ข้าราชการบำนาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถคิดเลขได้รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ รู้จักคิดมีเหตุผลอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ3


ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad