ตรวจความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน เล็งพัฒนาเชื่อมต่อทางเดินในชุมชนไปยังย่านคลองสาน...G - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566

ตรวจความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน เล็งพัฒนาเชื่อมต่อทางเดินในชุมชนไปยังย่านคลองสาน...G

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.65 เวลา 08.15 น. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน การพัฒนาย่านเมืองเก่ากรุงเทพฯ 2575 “กรุงเทพฯ 250 อนาคต โอกาส ความหลากหลายของทุกคน” โครงการกรุงเทพฯ 250 ระยะที่ 1 โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน เริ่มตั้งแต่ใต้สะพานพระปกเกล้า ผ่านวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดซางตาครู้ส ศาลเจ้าเกียนอันเกง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร โดยดำเนินการปรับปรุงทางเดินริมน้ำ ลานกลางแจ้ง จัดทำสวน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามหลักการออกแบบ (Universal Design) ดำเนินการโดย บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด ระยะเวลา 360 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 6 กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2565 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ 72% ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโครงการ ประสานสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เพื่อนำสายไฟฟ้าและสายสัญญาณที่เชื่อมต่อกับระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณด้านหน้าสำนักเทศกิจ ลอดใต้ทางเดินริมน้ำ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม รวมถึงพิจารณาหาแนวทางพัฒนาทางเดินเชื่อมต่อภายในชุมชนทางด้านศาลเจ้ากวนอู วัดอนงคารามวรวิหาร เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางท่องเที่ยวจากย่านกะดีจีนเชื่อมต่อไปยังย่านคลองสาน

ในโอกาสนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการดังกล่าว ก่อนการประชุมผู้ว่าฯ สัญจร สำนักเทศกิจ

—– (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น