DES ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการสายสื่อสารลงใต้ดิน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566

DES ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการสายสื่อสารลงใต้ดิน

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2566  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการสายสื่อสารลงใต้ดิน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ศ.พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดีอีเอส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องแผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เป็นเรื่องเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad