รองผู้ว่าฯ ศานนท์ ร่วมเสวนา “เด็กยุคใหม่ ใส่ใจวิชาชีพ” เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ...G - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

รองผู้ว่าฯ ศานนท์ ร่วมเสวนา “เด็กยุคใหม่ ใส่ใจวิชาชีพ” เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ...G

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.66 เวลา 10.00 น. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เด็กยุคใหม่ ใส่ใจวิชาชีพ” ของคณะผู้อบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 18 โดยกล่าวว่า ในเรื่องการส่งเสริมอาชีพตนมีข้อสังเกต 2 ข้อ ข้อแรก จากการสำรวจตัวเลขผู้ตกงานมากกว่า 50% พบว่าเป็นเด็กที่จบใหม่ นั่นหมายความว่าการศึกษาที่เราผลิตผู้จบการศึกษาออกไปอาจจะไม่ตรงหรือไม่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และข้อ 2 มีเด็กหลายคนเข้าสู่ระบบแรงงานตั้งแต่เด็ก มีตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป และเด็กสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือเข้าถึงแหล่งอาชีพใหม่ๆ ได้เร็วกว่าภาคมหาวิทยาลัยหรือภาคอุตสาหกรรม


ดังนั้นเราจึงกลับมามองว่าการศึกษาที่กรุงเทพมหานครทำอยู่นั้นเป็นอย่างไร พบว่าการศึกษาส่วนใหญ่เน้นไปที่การอ่านออกเขียนได้ และไม่ได้ฝึกให้คิดมากกว่าฝึกให้จำ ดังนั้นสิ่งที่เราพยายามทำคือการกลับมามองการศึกษาเป็นการเรียนรู้ สิ่งที่พยายามทำในช่วงแรกๆ คือการมองโรงเรียนเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างเช่น กิจกรรม Saturday school และ after school เพื่อให้รู้ว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องผ่านระบบห้องเรียนเท่านั้น แต่นอกห้องเรียนก็สำคัญไม่แพ้กัน มากกว่านั้นก็มีนโยบายโรงเรียน 3 ภาษา จากเดิมเรามีโรงเรียน 2 ภาษา 69 โรงเรียน อยากจะเพิ่มอีกหนึ่งภาษา คือ coding เพื่อเข้าสู่มิติใหม่ของการเรียนรู้ อีกส่วนคือเรื่องหนึ่งเขตหนึ่งโรงเรียนฝึกอาชีพ ขณะนี้กทม. มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 6 โรงเรียนที่ทำเรื่องของอาชีพ ปีนี้จะเพิ่มเป็น 109 โรงเรียน เพื่อให้มีการฝึกวิชาชีพให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ มีหลายนโยบายที่เราอยู่ระหว่างการขับเคลื่อน แต่สิ่งสำคัญไม่ใช่นโยบาย สิ่งสำคัญคือการทำให้เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 18 นำเสนอผลงานในชื่อเรื่อง “เด็กยุคใหม่ ใส่ใจวิชาชีพ” โดยให้ความสำคัญในการจัดการกับหลักสูตรการศึกษาของกรุงเทพมหานครในอนาคต ภายใต้นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 6 เรียนดี : เพิ่มหลักสูตร เพิ่มคุณภาพในการดูแลนักเรียน ลดภาระงานคุณครู ลดภาระผู้ปกครอง ภายใต้แนวคิด ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ ตอบโจทย์ตลาดงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเติมเต็มด้านการส่งเสริมวิชาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีความสมบูรณ์ และตอบสนองความต้องการของสังคมให้มากยิ่งขึ้น

อนึ่ง กรุงเทพมหานคร โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 18 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีวิสัยทัศน์ พัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถทางการบริหาร เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สามารถรองรับภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น เป็นนักบริหารมืออาชีพ ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพ และเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างนักบริหารที่เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกัน ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 พ.ย. 65 ถึง 20 ธ.ค. 65 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง สังกัดสำนัก 19 คน และสำนักงานเขต จำนวน 21 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน

กิจกรรมวันนี้ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้เข้ารับการอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ชั้น 1 ศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad