คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ยื่นลดหย่อนภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากร ได้แล้ววันนี้...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ยื่นลดหย่อนภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากร ได้แล้ววันนี้...D

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น. ที่ อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในฐานะโฆษกกรมฯ เปิดเผยถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับคนพิการ ประจำปี 2566 ว่า คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ที่มีชื่อปรากฏบนบัตรประจำตัวคนพิการ ที่ประสงค์ยื่นแบบประเมินภาษีประจำปี 2565 เพื่อขอลดหย่อนภาษีเงินได้ของคนพิการหรือลดหย่อนภาษีค่าอุปการะดูแลคนพิการ ผ่านระบบยื่นแบบออนไลน์ของกรมสรรพากร นั้น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ที่มีข้อมูลในปีภาษี 2565 ให้กับกรมสรรพากร แต่เนื่องจากในปีภาษีนี้ ทางกรมสรรพากรได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการส่งข้อมูลของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ พก. จึงได้ปรับแก้ไขข้อมูลและดำเนินการส่งข้อมูลเข้าระบบให้กับกรมสรรพากร เพื่อให้รองรับการลดหย่อนภาษีของผู้ยื่นประเมินภาษี 2565 ทั้งนี้ พก. ขอเชิญชวนให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ เข้าระบบการยื่นลดหย่อนภาษีออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนถึง 10 เมษายน 2566 ที่ช่องทาง www.rd.go.th หรือที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมสรรพากร โทร. 1161ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น