​ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตร ปนป.12 สถาบันพระปกเกล้าร่วมมอบจักรยาน 40 คัน เป็นของขวัญให้เยาวชนเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 14 ม.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

​ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตร ปนป.12 สถาบันพระปกเกล้าร่วมมอบจักรยาน 40 คัน เป็นของขวัญให้เยาวชนเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 14 ม.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 66 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12 (ปนป.12) สถาบันพระปกเกล้า ได้มอบจักรยานจำนวน 40 คัน แก่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เพื่อนำไปเป็นของขวัญมอบให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 14 ม.ค. 66 นี้ โดยมีผู้แทนจาก สลน. เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ การมอบจักรยานเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่กลุ่มนักศึกษา ปนป.12 สถาบันพระปกเกล้าดำเนินการเพื่อสังคม โดยกิจกรรมอื่นที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้อย่างเช่นโครงการ "เห็นด้วยหู รู้ด้วยใจ" ที่ได้ร่วมกับทีมนักศึกษาคณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงร่วมกับเยาวชนในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ตลอดจนกิจกรรมให้ความช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์อีกหลายแห่ง

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ปนป.12 เป็นหลักสูตรที่สถาบันพระปกเกล้าจัดขึ้นเพื่อการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ให้เป็นผู้นำที่มีความสามารถรอบด้าน ยืดหยุ่น เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ภายใต้วิถีประชาธิปไตย โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมทั้งภาคการเมือง ราชการ ประชาสังคม และเอกชน รวม 120 คน ซึ่งตลอดหลักสูตรมีการศึกษาทั้งในห้องเรียนที่ให้ความสำคัญกับเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ และผู้นำที่เหมาะสมกับพลวัตสังคมยุคใหม่ และการศึกษานอกห้องเรียนที่เน้นความสำคัญไปที่การนำความรู้จากห้องเรียนไปสู่การพัฒนาสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad