พม. ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศ 100 วัน เหตุการณ์ความรุนแรง จ.หนองบัวลำภู พร้อมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566

พม. ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศ 100 วัน เหตุการณ์ความรุนแรง จ.หนองบัวลำภู พร้อมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 66  เวลา 07.30 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) พร้อมผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศ 100 วัน ให้กับดวงวิญญาณผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 พร้อมทั้งร่วมไว้อาลัย โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส  จากนั้น ได้มอบเงินสงเคราะห์สำหรับเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 52 ราย ใน 28 ครอบครัว ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบาก จำนวน 13 ราย คนพิการ จำนวน 12 ราย และผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 12 ราย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู  นอกจากนี้ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร เพื่อเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ (ชั่วคราว)  และมอบโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาให้แก่ทีมเยาวชน อีกทั้งได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์  จังหวัดหนองบัวลำภูนายธนสุนทร กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ ตนพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. ได้มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศ 100 วัน ให้กับดวงวิญญาณผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น  กระทรวง พม. ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบทุกท่าน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. (นายจุติ  ไกรฤกษ์) ได้มอบหมายให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียง เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุจนกระทั่งถึงวันนี้  อีกทั้งจัดตั้งทีมปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ 40 ทีม เพื่อเข้าช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาอย่างใกล้ชิดสำหรับผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัว ให้ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพจิต การจัดหาทุนการศึกษา การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพเสริมรายได้ การให้คำปรึกษาเรื่องหนี้สิน รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต และการจัดทำแผนชุมชน ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหาของตนเองได้ และกลับมาดำเนินชีวิตที่เข้มแข็ง เป็นปกติสุข โดยเร็วที่สุด

#ช่วย24ชั่วโมง#ช่วย24ชม#พมช่วย24ชม#ข่าวพม.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น