ปลัด พม. ให้การต้อนรับ “พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน” พร้อมคณะ ทำกิจกรรมจิตอาสาฯ ที่ ศพส.วาสนะเวศม์ อยุธยา...P - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ปลัด พม. ให้การต้อนรับ “พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน” พร้อมคณะ ทำกิจกรรมจิตอาสาฯ ที่ ศพส.วาสนะเวศม์ อยุธยา...P


เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 พ.ญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยานายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี นำคณะกรรมการฯ และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ (ศพส.วาสนะเวศม์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ


นายอนุกูล กล่าวว่า วันนี้ กระทรวง พม. โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ให้การต้อนรับ พ.ญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยานายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี และคณะ โดยมีการรับมอบสิ่งของบริจาค เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมรับประทาน ซึ่งผู้สูงอายุได้มีการแสดงเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมศูนย์ฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าซึ่งเป็นฝีมือของผู้สูงอายุ


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแล จำนวนทั้งสิ้น 164 คน แบ่งเป็นชาย 57 คน และเป็นหญิง 107 คน ซึ่งแต่เดิมคือ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ ก่อตั้งขึ้นด้วยพระบารมีธรรมของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม ด้วยแรงกตัญญูกตเวทิตาธรรมของคณะศิษยานุศิษย์ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลืออุปการะผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะดูแล และได้มอบให้กรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้นดำเนินการ โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2530 และยังทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทุนทรัพย์ ในการจัดสร้างอาคารเรือนนอนผู้สูงอายุ จำนวน 3 หลัง ได้แก่ บ้านมหิดล บ้านศรัทธา และบ้านเบ็ตตี้ และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ โปรดประทานนามว่า “วาสนะเวศม์” อันหมายถึง ที่อยู่ของผู้มีบุญ #ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ผู้สูงอายุ #คู่สมรสคณะรัฐมนตรี #ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ #จิตอาสา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น