“วราวุธ” รมว.พม. จ่อชง ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ฉบับใหม่ เข้า ครม. ใน พ.ค. 67 ลั่นเร่งบังคับใช้เร็วที่สุด - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

“วราวุธ” รมว.พม. จ่อชง ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ฉบับใหม่ เข้า ครม. ใน พ.ค. 67 ลั่นเร่งบังคับใช้เร็วที่สุด


เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 ว่าตนได้ลงนามในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. .... ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ และในเดือน พ.ค. นี้ คาดว่าจะได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาและให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองเด็กฉบับใหม่นี้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด


นายวราวุธ กล่าวว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (ฉบับเดิม) มีมานานมากแล้ว จึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) มีสาระสำคัญ อาทิ 1) เน้นการทำงานกับครอบครัว  โดยให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น และมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น หากไม่ให้ความร่วมมือจะมีความผิดด้วย 2) ให้ชุมชน ท้องถิ่น สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก และเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับสภาพแวดล้อม และ 3) ให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ มีเครื่องมือที่จะรองรับสถานการณ์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฉบับใหม่นี้ จะมีความทันสมัยและมีความครอบคลุมมากกว่าฉบับเดิม และทันต่อเหตุการณ์


นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ของสหประชาชาติ และสอดคล้องกับนโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากร ซึ่งจะเห็นได้ว่าการทำงานตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ มาจนถึงระดับแผนปฏิบัติการนั้น เราได้ยึดตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ไว้และ นโยบายที่ตนได้มอบไว้ตั้งแต่วันที่เข้ามารับตำแหน่ง#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #พรบคุ้มครองเด็ก #เด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น