"วราวุธ" รมว.พม. เน้นย้ำ กคช. มุ่ง "สร้างบ้าน สร้างชุมชน สร้างสังคมน่าอยู่”...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

"วราวุธ" รมว.พม. เน้นย้ำ กคช. มุ่ง "สร้างบ้าน สร้างชุมชน สร้างสังคมน่าอยู่”...S


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะที่ปรึกษา ตรวจเยี่ยมการเคหะแห่งชาติ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วม ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาตินายวราวุธ กล่วาว่า ภารกิจการเคหะแห่งชาติ (กคช.) คือการสร้างบ้าน สร้างที่พักอาศัยให้กับประชาชน แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ “การสร้างสังคมให้น่าอยู่” มีความปลอดภัย เมื่ออยู่อาศัยแล้วมีแต่ความสบายใจ โดยเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างที่คำนึงถึงความยั่งยืน ได้แก่ การออกแบบอาคารที่ลดการใช้พลังงาน การใช้วัสดุก่อสร้างหรือทรัพยากรที่เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ส่วนกลาง มีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการสร้างมูลค่าให้กับขยะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว การสร้างสุขลักษณะที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน รวมไปถึงการออกแบบที่อยู่อาศัยในเชิงอารยสถาปัตย์ หรือ Universal Design เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ และคนปกติ สามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างปลอดภัย ไม่มีข้อจำกัดทางด้านอายุและสภาพร่างกาย
นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กคช. ควรสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชน เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวัน เพราะเมื่อ กคช. สร้างบ้านให้กับประชาชนแล้ว ย่อมจะต้องสร้างสังคมที่น่าอยู่ภายใต้กฎ กติกา ในการอยู่อาศัยร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนในชุมชนมีรอยยิ้มและมีความสุขกันทุกครอบครัว และเมื่อทุกครอบครัวมีความสุข ย่อมจะส่งผลไปยังชุมชน และสังคมให้มีความยั่งยืนต่อไป
“สังคมและชุมชนที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาของบ้าน ดังนั้น กคช. ต้องสร้างบ้านให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกันทุกหลัง ทุกห้อง ทุกพื้นที่ และทุกชุมชนจะต้องมีสังคมที่ดี มีความอบอุ่น อยู่แล้วมีความสุขและมีความอบอุ่นใจเหมือนกันทุกที่ โดยให้คิดว่าอยากให้ลูกหลานของเราอยู่ในสังคมแบบไหน เราจะต้องสร้างสังคมแบบนั้นขึ้นมา ให้ทุกคนรู้สึกว่าอยากอยู่ในชุมชนของ กคช. อยากเติบโต อยากสร้างครอบครัวที่ดีในชุมชนของ กคช. ต่อไป” นายวราวุธ กล่าวในตอนท้าย#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #กระทรวงพม #การเคหะแห่งชาติ #กคชไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad