พม. จับมือ กสศ. และ ซีพี ออลล์ ขยายช่องทางประชาสัมพันธ์ระบบ ESS Help Me รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ช่วยกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พม. จับมือ กสศ. และ ซีพี ออลล์ ขยายช่องทางประชาสัมพันธ์ระบบ ESS Help Me รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ช่วยกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ


เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 66 เวลา 13.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Services : ESS Help Me) โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม พร้อมทั้งนางสาวสุชาดา จัตุรภุชพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมเป็นพยาน ซึ่งมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. กสศ. และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ


นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวง พม. และ กสศ. ได้ร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการเข้าถึงการช่วยเหลือและคุ้มครองทางสังคมตามสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสมของประชากรกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส รวมถึงการพัฒนาและใช้งานระบบ ESS Help Me ตามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ระหว่างกระทรวง พม. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กสศ. ในการพัฒนาระบบการแจ้งเหตุ ช่วยเหลือ และส่งต่อเด็กเยาวชนด้อยโอกาสเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสังคม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการรับแจ้งและระงับเหตุด่วนได้ 24 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพียงเพิ่มเพื่อน @ESS Help Me ซึ่งมีการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 5 ประการ ได้แก่ 1. ข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือทำร้าย 2. กักขังหน่วงเหนี่ยว3. เสี่ยงถูกละเมิดทางเพศ 4. ผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และ 5. มั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้าย


นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ ได้เข้าร่วมให้การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบ ESS Help Me ผ่านเครือข่ายและสถานประกอบการในเครือของบริษัทฯ จึงได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกระทรวง พม. กสศ. และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนากลไกการประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงการช่วยเหลือและคุ้มครองทางสังคมตามสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสมของประชากรกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาสในแต่ละพื้นที่ โดยสนับสนุนให้มีการรับรู้และเข้าถึงระบบ ESS Help Me ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานและกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้ 1) วางแผนการประชาสัมพันธ์ระบบ ESS Help Me เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึง ดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย 2) พัฒนากลไกการประชาสัมพันธ์ระบบ ESS Help Me เพื่อให้ประชากรกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ การช่วยเหลือ และการคุ้มครองที่เหมาะสม และ 3) สนับสนุนการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ระบบ ESS Help Me โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การป้องกันและช่วยเหลือประชากรกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาสมีความเสี่ยงหรือประสบปัญหา


นายก่อศักดิ์ กล่าวว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้วางแผนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบ ESS Help Me ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานบริษัทฯ นักเรียน นักศึกษา สังกัดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตลอดจนลูกค้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้เข้าถึงช่องทางการรับแจ้งและระงับเหตุด่วนผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน เช่น Application CP ALL Connect, Desktop (All Users), Line Group (for commu) สำหรับกลุ่มพนักงาน และหน้าจอ POS, หน้าจอ Plan B สำหรับกลุ่มลูกค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ฯลฯ นอกจากนี้ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านวงประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดกิจกรรม Roadshow ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อีกด้วย#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พม.หนึ่งเดียว #พม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad