พม. ร่วมกับ สนง.ทรัพย์สินฯ และเครือข่าย จัดงาน “บ้านมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ใต้ร่มพระบารมี” พัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ย่านรามคำแหง 39 กทม. - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พม. ร่วมกับ สนง.ทรัพย์สินฯ และเครือข่าย จัดงาน “บ้านมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ใต้ร่มพระบารมี” พัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ย่านรามคำแหง 39 กทม.


เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวแสดงเจตนารมณ์การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย และคุณภาพชีวิตสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันที่อยู่อาศัยโลก 2566 World Habitat Day 2023 การพัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ย่านรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร “บ้านมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ใต้ร่มพระบารมี” โดยมี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่าย และประชาชนจากชุมชนต่างๆ เข้าร่วมงาน ณ ซอยรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครนายวราวุธ กล่าวว่า ด้วย องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปีเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัยของประชากรทุกคน ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. หน่วยงานภาคี และเครือข่ายองค์กรชุมชน จึงร่วมกันจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก 2566 ตลอดช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2566 ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และนำเสนอรูปธรรมของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น ซึ่งวันนี้ มีการจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก 2566 World Habitat Day 2023 การพัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ย่านรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร “บ้านมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ใต้ร่มพระบารมี” โดยมีพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา และพิธียกเสาเอกสร้างบ้านที่ชุมชนทรัพย์สินเก่า ชุมชนเพิ่มทรัพย์พัฒนา และชุมชนน้อมเกล้านายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ และภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยเฉพาะสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนบนที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ย่านรามคำแหง 39 ให้มีความมั่นคง มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นความสำเร็จ และเป็นความภาคภูมิใจของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงบนที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ กระทรวง พม. มีเจตนาอย่างแน่วแน่ที่จะให้ทุกคน ทุกครอบครัว มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายวราวุธ กล่าวต่อไปอีกว่า ชุมชนในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์บนถนนรามคำแหงซอย 39 (วัดเทพลีลา) อยู่ระหว่างการพัฒนา มีทั้งหมด 3 ชุมชน จาก 7 ชุมชน ซึ่งสร้างบ้านแล้ว 4 ชุมชน และวันนี้ จะมีการยกเสาเอกใน 3 ชุมชนที่กำลังพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยสร้างบ้านใหม่ตามโครงการบ้านมั่นคง ได้แก่ 1. ชุมชนทรัพย์สินเก่า 237 ครัวเรือน 2.ชุมชนเพิ่มทรัพย์พัฒนา 130 ครัวเรือน และ 3.ชุมชนน้อมเกล้า 53 ครัวเรือน รวม 420 ครัวเรือน ซึ่งกระทรวง พม. โดย พอช. สนับสนุนงบประมาณและสินเชื่อก่อสร้างบ้าน ขณะที่ชาวชุมชนร่วมกันออมทรัพย์เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ตามแผนงานการสร้างบ้านใหม่ทั้ง 3 ชุมชน จะเริ่มต้นภายในพฤศจิกายน 2566 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เป็นหนึ่งในชุมชนและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งวันนี้ มีพิธีขึ้นบ้านใหม่และพิธีมอบทะเบียนบ้าน ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย "บ้านมั่นคง บ้านที่มากกว่าคำว่าบ้าน" โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ บนเนื้อที่ 74 ไร่เศษ ซึ่งชาวบ้านเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2518 ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งหมด 525 หลังคาเรือน และทำสัญญาเช่าที่ดินกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จำนวน 42 ไร่เศษ ไม่มีสัญญาเช่า 31 ไร่เศษ อีกทั้งชาวชุมชนได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงที่กระทรวง พม. โดย พอช. ให้การสนับสนุน จนกระทั่งจัดตั้งเป็นสหกรณ์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 มีสมาชิกสหกรณ์จำนวน 412 ครัวเรือน ผู้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง จำนวน 271 ราย มีสัญญาเช่าตรงกับสำนักงานทรัพย์สินฯ จำนวน 141 ราย ปัจจุบัน ได้สร้างบ้านแล้วเสร็จครบทุกราย
#พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พม #ศรส #พอช #บ้านมั่นคง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad