พม. จับมือ สสส. จุฬาฯและเครือข่าย จัดงานมหกรรมด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ปี 2567 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พม. จับมือ สสส. จุฬาฯและเครือข่าย จัดงานมหกรรมด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ปี 2567เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 13.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ปี 2567 จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. กล่าวบูรณาการความร่วมมือและผลการดำเนินงาน และนายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน อาจารย์สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงผลข้อมูลแจงนับสำรวจประชากรคนไร้บ้าน อีกทั้ง นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วม ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายอนุกูล กล่าวว่า ปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกสังคมในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีปัจจัยที่คล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย 1) ปัญหาเชิงปัจเจก ระดับบุคคล อาทิ ภาวะอาการเจ็บป่วย ติดสารเสพติด ความพิการ หรือมีอาการทางจิต เป็นต้น 2) ปัญหาเชิงระบบ ได้แก่ สถานะทางเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว การเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการ และการถูกผลักออกจากระดับชุมชน โดยจะเห็นชัดเจนว่า ปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านี้ กระทรวง พม. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงลำพัง ที่ผ่านมาเราได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่าย รวมถึงภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหา จนทำให้ทราบว่า ประเทศไทยมีประชากรคนไร้บ้าน จำนวนกว่า 2,499 คน โดยพบมากที่สุดในกรุงเทพฯ กว่า 1,271 คน รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น และตามหัวเมืองต่าง ๆ ตามลำดับ ซึ่งบุคคลเหล่านี้กำลังประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ซึ่งวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีที่เราจะดึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนไร้บ้านที่หลุดจากตาข่ายการคุ้มครองทางสังคมได้ขึ้นมายืนหยัด พึ่งพาตนเอง และเป็นพลังที่พร้อมแสดงให้เห็นว่า มนุษย์มีศักยภาพ และจำเป็นต้องพัฒนาทุนมนุษย์ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า งานมหกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ปี 2567 ถือเป็นครั้งแรกที่มีการรวบรวมผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มีการแถลงผลการแจงนับสำรวจความต้องการและสภาพปัญหาคนไร้บ้านทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมเสวนา “มองวันนี้…ไปข้างหน้า และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน” โดยมี Keynote Speaker ที่เป็น “ตัวจริง” ในการทำงานด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มาร่วมตกตะกอนทางความคิด และวางเป้าหมายขับเคลื่อนงานร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร ที่สนับสนุนภารกิจการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนและสังคมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งโอกาส ประกอบด้วย 1. วัดสำโรงเกียรติ 2. กลุ่มเพื่อนอาสาเพื่อพ่อหลวง ขสมก. ตามแนวพระราชดำริ 3. บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท พนาทัศน์ จำกัด 5. บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) 6. บริษัท รักษาความปลอดภัยโกบอล ซีคิวริตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด 7. บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซล อัลไลแอนซ์ จำกัด 8. บริษัท เอเชี่ยนวัสดุ จำกัด 9. โรงพยาบาลสิชล 10. ร้านมิตรบ้านสวน 11. บริษัท รักษาความปลอดภัยไดม่อนการ์ด จำกัด 12. สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 14. กรมสุขภาพจิต 15. กรมการปกครอง 16. นางสาวทิพากร เสร็จธุระ 17. ร้านลุงจ่านายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ขอขอบคุณภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพมหานคร สสส. มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิอิสรชน มูลนิธิกระจกเงา และภาคประชาสังคม รวมทั้งแกนนำคนไร้บ้าน และเครือข่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนาม ซึ่งเห็นความสำคัญของการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน พร้อมผลักดันให้เกิดนวัตกรรม การทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ และจับมือทำงานร่วมกับกระทรวง พม. เพื่อเดินไปข้างหน้าด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรทุกช่วงวัย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันในทุกมิติ ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมที่จะขับเคลื่อนสังคมร่วมกับทุกท่าน ด้วยจิตวิญญาณ “พม.หนึ่งเดียว” เพื่อการช่วยเหลือ พัฒนา และขับเคลื่อนการทำงานที่มุ่งเป้าไปสู่ประชาชนอย่างแท้จริง#พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พม #ศรส #คนไร้บ้าน #คนไร้ที่พึ่ง # พส #สสส #กทม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น