พม. จับมือเครือข่าย จัดประชุมประจำปีของอาเซียนฯ (ICT) มุ่งคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พม. จับมือเครือข่าย จัดประชุมประจำปีของอาเซียนฯ (ICT) มุ่งคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์


เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 09.15 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมประจำปีของอาเซียนด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศ (ICT) ว่าด้วยประเด็นการคุ้มครองเด็กจากภัยทางออนไลน์ ครั้งที่ 2 (The 2nd Annual ICT Forum for Child Online Protection) ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อคุ้มครองเด็กจากภัยทางออนไลน์ ความยุติธรรม การให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ และการป้องกัน” (Under the theme, "Strengthening Ties to Protect Children in Online Environments Justice, Rights - based Supports, Prevention) จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์การยูนิเซฟ และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.แองเจล่า แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และ นางสาวเดโบรา โคมินี ผู้อำนวยการยูนิเซฟ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมพูลแมน คิงส์พาวเวอร์ กรุงเทพฯ


นายอนุกูล กล่าวว่า ตนได้กล่าวเน้นย้ำถึงพยายามของประเทศไทยและอาเซียน ที่จะเอาชนะความท้าทายจากการแสวงหาผลประโยชน์และการละเมิดทางออนไลน์ต่อเด็ก ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนครอบครัวและเยาวชน ตลอดจนการปรับนโยบายของการคุ้มครองเด็กให้สอดคล้องกันสถานการณ์และโลกที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน
นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นการดำเนินงานของผู้แทนด้านสิทธิเด็กในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา และประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการอภิปรายและความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานในภูมิภาคกับภาครัฐบาลและหน่วยงานหลักอื่นๆ และการสร้างความร่วมมือ แบ่งปันมุมมอง แนวปฏิบัติที่ดี และคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างโลกออนไลน์ที่ปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 200 คน ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) องค์กรเฉพาะสาขาอาเซียน องค์การสหประชาชาติ รวมถึงผู้แทนผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาคเอกชน#พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พม #ศรส # unicef #ACWC

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น