พม. ร่วมมือ UNV และเครือข่าย จุดประกายพลังแห่งจิตอาสา ผ่านกิจกรรม “Power of Voices: Journey of Volunteers with Disabilities” และ “A Ripple of Kindness” เนื่องในวันอาสาสมัครสากล 2023 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พม. ร่วมมือ UNV และเครือข่าย จุดประกายพลังแห่งจิตอาสา ผ่านกิจกรรม “Power of Voices: Journey of Volunteers with Disabilities” และ “A Ripple of Kindness” เนื่องในวันอาสาสมัครสากล 2023


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย นางสาวสุชาดา หมื่นกล้า รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNV Asia & the Pacific) และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรม “Power of Voices: Journey of Volunteers with Disabilities” และ “A Ripple of Kindness” ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) เพื่อจุดประกายพลังแห่งจิตอาสา พร้อมส่งต่ออาหารให้แก่เด็ก ๆ และกลุ่มเปราะบางทางสังคมกว่า 900 คนการจัดกิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นเนื่องในวันอาสาสมัครสากลประจำปี 2566 (International Volunteer Day 2023 Celebration) ภายใต้แนวคิด “If Everyone Did...” ที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีจิตอาสา (Volunteerism) ที่ก่อให้เกิดพลังแห่งการร่วมกันลงมือทำ สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับโลก ซึ่งกระทรวง พม. APCD และ UNV ได้บูรณาการกับหลายภาคส่วน เพื่อตอกย้ำให้ประชาคมโลกรับรู้ถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการจิตอาสาต่าง ๆ รวมถึงกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตอาสาเพื่อสังคมส่วนรวม โดยเริ่มจากกิจกรรม “Power of Voices: Journey of Volunteers with Disabilities” ที่ต้องการสร้างการรับรู้โดยบอกเล่าประสบการณ์การเดินทางของคนพิการในกรุงเทพมหานครด้วยพลังแห่งจิตอาสา
กิจกรรมสำคัญสำหรับวันนี้คือ “A Ripple of Kindness” ที่ต้องการสื่อสารกับประชาคมโลกว่า “การให้” และ “การส่งต่อ” สามารถเกิดขึ้นได้จากทุกคนด้วยพลังแห่งจิตอาสา พร้อมส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่นในสังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยกระทรวง พม. และเครือข่าย ได้ร่วมกันทำขนมสำหรับเป็นอาหารกลางวัน เพื่อส่งต่อให้ถึงมือเด็ก ๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนผู้พิการทางการได้ยิน และคนไร้บ้านบริเวณสะพานพระปิ่นเกล้า.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น