"วราวุธ" รมว.พม. ย้ำสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ ต้องทำวันนี้ ร่วมมือกันทุกฝ่าย พร้อมใช้ศิลปะบำบัดแก้ปัญหาสังคมเริ่มตั้งแต่เด็ก...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

"วราวุธ" รมว.พม. ย้ำสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ ต้องทำวันนี้ ร่วมมือกันทุกฝ่าย พร้อมใช้ศิลปะบำบัดแก้ปัญหาสังคมเริ่มตั้งแต่เด็ก...Dเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวง พม. ภายใต้แนวคิด "พม. พอใจ ให้ทุกวัยพึงพอใจใน พม." และ "พม. หนึ่งเดียว" ร่วมกับทีม One Home พม. 7 จังหวัดภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี สงขลา นราธิวาส สตูล ตรัง และพัทลุง) โดยมี นายนิกร จำนง ประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบาย รมว.พม. นายกนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบาย รมว.พม. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร และนายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจากนั้น ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อประชุมหารือเรื่องโครงการศิลปะบำบัด และโครงการจัดประชุมนานาชาติ เรื่อง สตรีและครอบครัวในสังคมมุสลิม ร่วมกับนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมคณะ นอกจากนี้ ได้พบปะและบรรยายแก่คณะนักเรียนโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) จังหวัดปัตตานี
นายวราวุธ กล่าวว่า เรื่องศิลปะบำบัดนั้น หัวใจสำคัญ คือการให้เด็กและเยาวชนได้ถ่ายทอดความรู้สึกและความคิด ออกมาทางลายเส้น การวาดเขียน การใช้สี ซึ่งต้องมีผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่แปลงานศิลปะให้เข้าใจว่าเด็กๆ กำลังอยากจะสื่ออะไร ซึ่งโครงการนำร่องที่เกิดขึ้นขณะนี้ เรากำลังจะประสานงานกับสถาบันการศึกษามาอีกหลายๆ พื้นที่ ทั้งทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน เพื่อที่จะขยายแนวคิดเรื่องศิลปะบำบัดและการเยียวยานี้ไปสู่หลายๆ พื้นที่ในประเทศไทย เพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นในเด็ก เพื่อที่ให้เด็กๆ เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม
นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ กระทรวง พม. ได้รับความรู้มากมาย ทั้งเรื่องแนวทางศิลปะบำบัด และศักยภาพของ ม.อ.ปัตตานี เรื่องการจัดการประชุมนานาชาติ แนวทางการทำงานร่วมกับเยาวชน การแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ ในสังคม ซึ่งวันนี้เป็นการบ้านของกระทรวง พม. จะต้องทำงานและนำไปต่อยอดรวมกัน ผ่านการประสานงานของ ม.อ.ปัตตานี แต่ที่สำคัญที่สุด คือการได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับเด็กและเยาวชน อนาคตของจังหวัดปัตตานีจากหลายๆโรงเรียน ซึ่งเด็กๆ เหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นอนาคตของจังหวัดปัตตานี แต่จะเป็นอนาคตของประเทศไทย ในการที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคณะครูอาจารย์ในจังหวัดปัตตานี ที่ได้ให้ความรู้ ปลูกฝังค่านิยม และสิ่งดีๆ ให้กับเด็กๆ ได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ และมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาของสังคมไทย
นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. เราทำงานคนเดียวไม่ได้ การที่มาลงพื้นที่วันนี้ ขอขอบคุณ ม.อ.ปัตตานี และคณะครูอาจารย์ ที่มาร่วมกันทำงาน สร้างสังคม สร้างเยาวชน สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ เพื่อมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทย ซึ่ง กระทรวง พม. ต้องทำงานร่วมกับภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และที่สำคัญคือต้องทำเดี๋ยวนี้ เพราะเวลาไม่เคยรอใคร เยาวชนในวันนี้ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ดังนั้น การทำงานของกระทรวง พม. ต้องทำร่วมมือกับทุกฝ่าย ต้องคำนึงถึงความรวดเร็วและเวลา เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง#พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พม.หนึ่งเดียว #สงขลา #มอปัตตานี #พม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น