พม. จับมือศิริราช แถลงเตรียมจัดคอนเสิร์ต “เฉลียง Rare Item RESTAGE” รอบการกุศล รายได้สมทบทุนกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พม. จับมือศิริราช แถลงเตรียมจัดคอนเสิร์ต “เฉลียง Rare Item RESTAGE” รอบการกุศล รายได้สมทบทุนกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการ


เมื่อวันที่ 22 พ.ย.66 เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รศ. พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร นายภูษิต ไล้ทอง นายนิติพงษ์ ห่อนาค และนายวัชระ ปานเอี่ยม ตัวแทนศิลปินจากวงเฉลียง ร่วมแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตรอบการกุศล “เฉลียง Rare Item RESTAGE เพื่อร่วมสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ โรงพยาบาลศิริราช" เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช


นายวราวุธ กล่าวว่า จากสถิติคนพิการในประเทศไทย พบว่า คนไทยมีความพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือพิการทางการได้ยิน และพิการทางการเห็น ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการของประเทศ ภายใต้ Campaign “EQUAL” มุ่งส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้สิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลือต่างๆ ตามความต้องการและความจำเป็นที่เหมาะสม อาทิ แขนเทียม ขาเทียมอุปกรณ์ประคองขา แขน และลำตัว รองเท้าดัดแก้ไขความพิการ และแผ่นรองฝ่าเท้า ต้องทำเฉพาะบุคคล ต้องใช้ส่วนประกอบ อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ที่ผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ แต่คนพิการส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ซึ่งจะได้รับกายอุปกรณ์ตามสิทธิขั้นพื้นฐานเท่านั้น กระทรวง พม. จึงร่วมกับ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดคอนเสิร์ตรอบการกุศล “เฉลียง Rare Item RESTAGE เพื่อร่วมสมทบ กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ โรงพยาบาลศิริราช" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ มหิดล สิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบทเพลงของวงเฉลียงหลายเพลงช่วยเติมเต็มความสุข มอบความประทับใจ และสร้างความทรงจำที่ดี โดยเฉพาะ เพลง ‘ต้นชบากับคนตาบอด’ เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีรอบพิเศษนี้ขึ้น


ศ.นพ.อภิชาติ กล่าวว่า โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งเพื่อผลิตนักกายอุปกรณ์ที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้พิการและให้บริการด้านกายอุปกรณ์ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามมาตรฐานสากล เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไป รวมถึงนักกีฬา ซึ่งถือเป็นสถาบันแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผลิตนักกายอุปกรณ์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย โดยได้ดำเนินการเปิดหลักสูตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ผลิตบัณฑิตในประเทศและต่างประเทศ


ทั้งนี้ คอนเสิร์ต “เฉลียง Rare Item RESTAGE เพื่อร่วมสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ โรงพยาบาลศิริราช" จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ มหิดล สิทธาคาร มหาวิทยาลัย มหิดล โดยเปิดจำหน่ายบัตรราคา 9,500 บาท (พร้อมของที่ระลึก จำนวนจำกัด) และ 8,000 / 7,000 / 6,000 / 5,000 / 2,500 / 1,500 บาท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถจองบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผ่าน LINE Official Account โดยสแกน QR Code จากนั้น แจ้งจำนวนเงิน และโซนที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่ ชำระเงินผ่านบัญชี หมายเลข 901-707-1888 ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ (D003366) ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า#พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พม #เฉลียง #เฉลียงRaretemRESTAGE

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น