ปลัด พม. ร่วมปั่นจักรยาน A Safe Journey With Her รณรงค์ยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ปลัด พม. ร่วมปั่นจักรยาน A Safe Journey With Her รณรงค์ยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ร่วมปั่นจักรยาน พร้อมกล่าวปาฐกฐาพิเศษ "การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ" ในงานปั่นจักรยาน A Safe Journey With Her"
จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และรัฐลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และ UN Women ซึ่งมี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เข้าร่วมงาน ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯนายอนุกูล กล่าวว่า งานปั่นจักรยาน A Safe Journey With Her" เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 16 วันรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรง ด้วยเหตุแห่งเพศ ซึ่งเริ่มต้นจากวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล วันที่ 25 พฤศจิกายน จนถึงวันสิทธิมนุษยชนสากล วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคประชาสังคม ได้ตระหนักถึงสิทธิและการยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สหประชาชาติ (UN) พยายามผลักดันให้ทุกประเทศทั่วโลกมีส่วนร่วมในการขจัดความรุนแรงในทุกระดับ สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น "เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี " เพื่อมุ่งเน้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทั้งต่อเด็กและสตรี ให้กับสังคมได้ตระหนักและร่วมกันป้องกันและขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยดำเนินการรณรงค์ตลอดเดือนพฤศจิกายน
นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทุนเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรง เป็นกลไกสำคัญในการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยหน่วยทางสังคมที่สำคัญที่สุด คือ "ครอบครัว" เราต้องสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงในสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่เข้มแข็งและยั่งยืน ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและยุติปัญหาแล้ว อีกทั้งทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และทุกคนในสังคม ต้องร่วมมือกันเฝ้าระวังและแจ้งเหตุโดยทันที โดยเฉพาะภาคประชาชนต้องใส่ใจดูแลกันในชุมชน ย่อมจะสามารถทำให้ความรุนแรงขในประเทศและโลกใบนี้ลดลงได้ ทั้งนี้ กิจกรรมวันนี้ จึงเป็นโอกาสอันดี ที่หลายภาคส่วนได้มารวมตัวกัน และเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรง ร่วมใจในการต่อสู้กับปัญหาความรุนแรงในทุกระดับ และหากพวกเราทุกคนร่วมมือกัน เราจะสามารถช่วยกันลดปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ทำให้พื้นที่สาธารณะ และในครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและสตรี รวมถึงช่วยกันทำให้สังคมของเราเป็นสังคมที่น่าอยู่ขึ้นได้อย่างแน่นอน
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง#พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พม.หนึ่งเดียว #ยุติความรุนแรง #ศรส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad