พม. หารือ ทส. พร้อมหนุนกลุ่มเปราะบางรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พม. หารือ ทส. พร้อมหนุนกลุ่มเปราะบางรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม...D


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยภายหลังจากการนำคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เยี่ยมชมกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) และหารือการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปลัด ทส.) พร้อมคณะผู้บริหาร ว่า การหารือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เป็นเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายและการดำเนินงานของกระทรวง พม. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ ได้มารับฟังการบรรยายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และแนะนำศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สำหรับการดำเนินการในระยะถัดไป จะมีการหารือเพื่อดำเนินการความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานสำหรับเตรียมการรับมือ และปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรมในทุกมิติ โดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางเป็นสำคัญ#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม#กระทรวงพม #รมวพม #รับฟังทำจริงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น