กทม. นำสถานทูตออสเตรเลีย เยี่ยมชมพื้นที่ปลูกป่านิเวศอ่อนนุช โครงการ RUCaS เพื่อความร่วมมือพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมดี - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กทม. นำสถานทูตออสเตรเลีย เยี่ยมชมพื้นที่ปลูกป่านิเวศอ่อนนุช โครงการ RUCaS เพื่อความร่วมมือพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมดี


เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 66  เวลา 13.00 น. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นางสาวคริสติน ทิลลี่ ทูตพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และดร. แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ในโอกาสติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์กลางของเมืองและบริเวณโดยรอบให้มีความสามารถในการตั้งรับปรับตัว (Resilient Urban Centres and surrounds) หรือ RUCaS โดยมีนายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นางสาววรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ และคณะผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ


ในการนี้ รองผู้ว่าฯ วิศณุ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปถึงการดำเนินงานตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ซึ่งได้ดำเนินการภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชให้เป็นป่านิเวศ เพื่อช่วยดูดซับมลพิษและกลิ่นจากโรงงานต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งจะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมโดยรวมของศูนย์ฯ และชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น โดยมีเป้าหมายการดำเนินการปลูกกล้าไม้ยืนต้นชนิดต่าง ๆ อาทิ ยางนา ตะเคียนทอง พะยอม พะยูง มะค่าโมง มะกล่ำต้น มะเดื่อ นนทรีป่า รวมจำนวน 45,000 ต้น ภายในปี 2566 จากนั้นจะมีการดูแลและติดตามการเจริญเติบโตของกล้าไม้ที่ปลูกไปแล้วทุก 6 เดือน โดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ในทางวิชาการต่อไป
ทั้งนี้ โครงการพัฒนาศูนย์กลางของเมืองและบริเวณโดยรอบให้มีความสามารถในการตั้งรับปรับตัว (Resilient Urban Centres and Surrounds) หรือ RUCaS เป็นโครงการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ริเริ่มโดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย (Australian Government’s Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT) และดำเนินการโดยองค์การ Water Sensitive Cities Australia โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้แนวทางธรรมชาติ (Nature-based Solutions) หรือ NbS แบบบูรณาการสำหรับการแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตเมือง สาธิตการนำแนวทางธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลในวงกว้าง ส่งเสริมความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดการสืบทอดแนวคิดดังกล่าวอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างศักยภาพในการใช้เครื่องมือประเมินทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้จากการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ และผู้แทนกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกโครงการของกรุงเทพมหานครที่เหมาะสมที่จะเป็นกรณีศึกษาของโครงการ RUCas ได้แก่ โครงการปรับปรุงแก้มลิงบึงมักกะสัน (ส่วนที่ 1) (รับผิดชอบโดยสำนักการระบายน้ำ) และโครงการฟื้นฟูบ่อขยะให้กลายเป็นสวนป่าเชิงนิเวศ บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ (รับผิดชอบโดยสำนักสิ่งแวดล้อม)

นำสถานทูตออสเตรเลีย เยี่ยมชมพื้นที่ปลูกป่านิเวศอ่อนนุช เพื่อความร่วมมือพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น