การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุภาครัฐ โรงเรียนในสังกัดlสพป.พัทลุง เขต 2 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุภาครัฐ โรงเรียนในสังกัดlสพป.พัทลุง เขต 2


นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุภาครัฐ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และครูผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินและพัสดุ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยได้รับเกียรติจาก นางอุบล หนูมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางสุนิสา แก้วเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางธนวรรณ เปี่ยมสิริโรจน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวจีระภา คงแก้ว นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และงานธุรการที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น