พม. มอบอุปกรณ์การเรียน รับเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียน (Back - to - School) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พม. มอบอุปกรณ์การเรียน รับเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียน (Back - to - School)


เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 66 เวลา 16.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการชุมชนโค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน ภายใต้โครงการ เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียน (Back - to - School) พร้อมทั้งเยี่ยมบ้านและมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากภาคีเครือข่ายให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบาง โดยนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นางสาวทองพูล บัวศรี ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย และทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม และสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางสังคม ตามแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ขับเคลื่อนการส่งเสริม พัฒนา และจัดสวัสดิการสังคมให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ

สำหรับช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ของเด็กและเยาวชน ซึ่งพ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีความจำเป็นและความต้องการความช่วยเหลือในการแบ่งเบาภาระด้านการลดค่าใช้จ่ายเป็นอุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย ดย. จึงได้สำรวจปัญหาและความต้องการดังกล่าว ซึ่งได้ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางในชุมชน ภายใต้ โครงการ เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียน (Back-to-School)

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียน (Back-to-School) ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางใน 4 พื้นที่ ได้แก่ 1) ชุมชนประชาร่วมใจ 1 เขตจตุจักร จำนวน 100 คน 2) ชุมชนโค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี จำนวน 148 คน 3) ชุมชนโรงปูน เขตห้วยขวาง จำนวน 30 คน และ 4) ชุมชนโรงเรียนทีปังกร เขตทวีวัฒนา อยู่ระหว่างการประสานความช่วยเหลือ


สำหรับเด็ก 148 คนในชุมชนโค้งรถไฟยมราช ได้รับอุปกรณ์การศึกษาจากผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. จำนวน 110 ชุด และบุคลากร ดย. จำนวน 38 คน โดยชุมชนดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย ครอบครัวมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ขายพวงมาลัย รายได้ไม่แน่นอน บางครอบครัวไม่มีรายได้ มีหนี้นอกระบบ และเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนประถมศึกษา

#ช่วย24ชั่วโมง#พม24ชม#ข่าวพมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น