สพป.พัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัดหัวเตยและพิพิธภัณฑ์ชุมชน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สพป.พัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัดหัวเตยและพิพิธภัณฑ์ชุมชน


นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัดหัวเตยและพิพิธภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนเพื่อพัฒนาจิตสำนึกบุคลากรในองค์กร พร้อมด้วย นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา บุคลากรในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน จากโรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนบ้านโคกทราย โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดหัวเตย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เพื่อให้ผู้บริหารศึกษา บุคลากรในสังกัด ครูและนักเรียน ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละ และการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยกำหนดให้มีการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก พระครูประภัศร์ธรรมวาที เจ้าอาวาสวัดหัวเตย และนางอารี เนินทอง ครูโรงเรียนบ้านโคกทราย เป็นวิทยากรพิเศษผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น