การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ครั้งที่ 2/2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ครั้งที่ 2/2566


นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ครั้งที่ 2/๒๕66 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศิวา 1 โรงแรมศิวา รอยัล อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยก่อนระเบียบวาระการประชุม จะเป็นการกล่าวคําปฏิญาณเพื่อแสดงเจตจํานงเป็นเขตสุจริต และการประกาศเจตนารมณ์ ตามนโยบาย No Gift Policy ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีข้อวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 การรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการแบ่งกลุ่ม/นําเสนอแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 11 เครือข่าย และร่วมอภิปราย สรุปแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2 ต่อไป

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad