ต่อยอดคัดแยกขยะ Zero Waste เขตตลิ่งชัน ส่องสวน 15 นาที ใต้สะพานข้ามคลองบางขุนศรี ชมต้นแบบคัดแยกขยะโรงเรียนวัดอินทราวาส - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

ต่อยอดคัดแยกขยะ Zero Waste เขตตลิ่งชัน ส่องสวน 15 นาที ใต้สะพานข้ามคลองบางขุนศรี ชมต้นแบบคัดแยกขยะโรงเรียนวัดอินทราวาส

ต่อยอดคัดแยกขยะ Zero Waste เขตตลิ่งชัน ส่องสวน 15 นาที ใต้สะพานข้ามคลองบางขุนศรี ชมต้นแบบคัดแยกขยะโรงเรียนวัดอินทราวาส ติดตามจัดเก็บภาษีที่ดิน สำรวจพื้นที่ทำการค้า คุมเข้มแพลนท์ปูน CPAC ป้องกันฝุ่น PM2.5


เมื่อวันที่ 5 ม.ค.66 เวลา 14.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ประกอบด้วย 

เยี่ยมชมต้นแบบการคัดแยกขยะ ตามแนวทาง Zero Waste อาคารสำนักงานเขตตลิ่งชัน วิธีการคัดแยกขยะ ดังนี้ 1.กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรับบริจาคขยะรีไซเคิล ตามโครงการมือวิเศษ กรุงเทพแยกเพื่อให้พี่ไม้กวาดจัดทำชุดเรืองแสงหรือทำชุด PPE กิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิลขยะสร้างบุญ การใช้ปิ่นโต กล่องบรรจุอาหารแทนถุงพลาสติกหรือกล่องโฟม การใช้ถุงผ้าใส่สิ่งของในชีวิตประจำวัน 2.กิจกรรมการคัดแยกขยะไม่เทรวม แยกเศษอาหารออกจากขยะทั่วไป เพื่อส่งให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยหมัก และทำน้ำหมักชีวภาพ 3.กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล จัดตลาดนัดสินค้ามือสอง โดยนำเสื้อผ้ามือสองหรือของที่ไม่ใช้แล้วมาแลกเปลี่ยนกันในราคาถูก 4.นวัตกรรมการจัดการขยะ เช่น เก้าอี้จากยางรถยนต์ เก้าอี้จากตอไม้ สำหรับปริมาณขยะก่อนดำเนินการ 150 กิโลกรัม ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ 35 กิโลกรัม การจัดเก็บขยะ (ต่อสัปดาห์) ดังนี้ ขยะทั่วไป ขยะเศษอาหาร จัดเก็บทุกวัน ขวดพลาสติก รวบรวมเดือนละ 1 ครั้ง หรือในกรณีที่มีปริมาณเต็มจุดรองรับ จะจัดเก็บทุกวันศุกร์

สวน 15 นาที (สวนเดิม) สวนหย่อมบริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางขุนศรี ถนนพรานนก-พุทธมณฑล (จุดกลับรถถนนราชพฤกษ์ บ้านทรงไทย) ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ซึ่งเป็นสวนสาธารณะเดิม เขตฯ จะพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ประกอบด้วย สนามหญ้า ทางเดินเท้าสำหรับเดิน-วิ่งออกกำลังกาย สวนหย่อมจุดนั่งพักผ่อนริมน้ำ และจุดถ่ายภาพ ปลูกต้นไม้ทดแทนของเดิมที่ตาย การขยายพันธุ์ไม้คลุมดิน เช่น ต้นหัวใจม่วง นำมาปลูกทดแทนในส่วนที่ทรุดโทรมและตาย เพิ่มจุดนั่งพักผ่อนริมคลองบางขุนศรี โดยนำเก้าอี้ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลมาตั้งวางให้ประชาชนนั่งพักผ่อน และปรับเปลี่ยนรูปแบบจุดถ่ายภาพใหม่เพื่อให้มีความสวยงาม ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้เขตฯ พิจารณาขยายแนวรั้วใต้สะพานออกไปจนถึงคอสะพาน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มขนาดสวนหย่อมให้มากขึ้น รวมถึงปรับปรุงทางเดิน-วิ่งให้ราบเรียบเสมอกัน

สวน 15 นาที (สวนสร้างใหม่) บริเวณที่ว่างริมถนนพรานนก-พุทธมณฑล ตัดถนนพุทธมณฑลสาย 1 (สวนน้ำตลิ่งชันเดิม) ที่ผ่านมาสำนักการโยธาดำเนินการปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงปรับพื้นที่ด้านหน้าสวนให้เป็นบ่อน้ำ เขตฯ ประสานสำนักสิ่งแวดล้อม ออกแบบสวนสาธารณะที่เหมาะสมตามแนวคิดสวน 15 นาที ทำทางเดิน-วิ่งออกกำลังกายรอบสวน โดยจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ด้านหน้า ในส่วนที่ดำเนินการได้ก่อน ระหว่างการรอปรับพื้นดินด้านใน เริ่มภายในเดือนมกราคม 2566

เยี่ยมชมต้นแบบโรงเรียนคัดแยกขยะ ตามแนวทาง Zero Waste School โรงเรียนวัดอินทราวาส ซึ่งเปิดสอนระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 36 คน นักเรียน 461 คน เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา มีอาคาร 4 หลัง วิธีการคัดแยกขยะ ดังนี้ 1.กิจกรรมธนาคารขยะ โดยคัดแยกขยะออกเป็น 3 ประเภท ขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร ใบไม้และกิ่งไม้ ขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงบรรจุขนม กระดาษชานอ้อยบรรจุอาหาร ขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดน้ำ กล่องนม และกระดาษ 2.กิจกรรมการเกษตรปลอดสาร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้จากการนำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การคัดแยกขยะสู่กระบวนการปลูกผักปลอดสารและการลดใช้ปุ๋ยเคมี 3.กิจกรรมการประกวดเสื้อผ้าจากขยะ โดยนำขยะที่มีในบ้านมาดัดแปลงทำชุดเสื้อผ้า การแข่งขันประกวดทำชุดเสื้อผ้าจากขยะหรือวัสดุเหลือใช้ และ 4.นวัตกรรมการจัดการขยะ ได้แก่ กระเป๋ารักษ์โลกสุดแนว การนำเสื้อที่ไม่ใส่แล้ว มาตัดเย็บเป็นกระเป๋า ถุงนมหิ้วมหัศจรรย์ นำกล่องนมที่ดื่มแล้ว ตัดทำเส้นแล้วสานเป็นกากบาท การทำเปเปอร์มาเช่ นำกระดาษแช่น้ำแล้วผสมกาวติดเป็นภาชนะหรือรูปปั้นต่างๆ สำหรับปริมาณขยะก่อนดำเนินการ 135 กิโลกรัม (ปี 2564) ปริมาณขยะหลังดำเนินการ 84 กิโลกรัม ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ 52 กิโลกรัม ปี 2565 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs ทำให้ปริมาณขยะลดน้อยลง อีกทั้งนำขยะไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม เช่น ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ธนาคารขยะ รวมถึงแปลงเกษตรปลอดสาร เขตฯ จัดเก็บขยะ (ต่อสัปดาห์) ดังนี้ ขยะทั่วไป จัดเก็บทุกวันพุธและวันเสาร์ ขยะเศษอาหาร จัดเก็บทุกวันอังคารและวันเสาร์ กล่องนม จัดเก็บทุกวันศุกร์ ขยะชิ้นใหญ่ เศษกิ่งไม้ใบไม้ จัดเก็บตามการแจ้งของโรงเรียน มอบหมายให้เขตฯ นำไปเป็นโรงเรียนต้นแบบคัดแยกขยะนำร่อง และต่อยอดให้ทุกโรงเรียนในพื้นที่เขตฯ อีก 15 โรงเรียนดำเนินการต่อไป

สำรวจที่ดินและประเมินการจัดเก็บภาษี บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 35 ในพื้นที่เขตฯ มีที่ดิน 50,821 แปลง สำรวจแล้ว 50,408 แปลง คงเหลือ 413 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 43,509 แห่ง สำรวจแล้ว 25,535 แห่ง คงเหลือ 17,974 แห่ง ห้องชุด 3,077 ห้อง สำรวจครบแล้ว สรุปผลการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งสิ้น 97,407 รายการ สำรวจแล้ว 79,020 รายการ คงเหลือ 18,387 รายการ อย่างไรก็ตามสภาพที่ดินในปัจจุบัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป จากที่ดินว่างเปล่าอาจจะมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน จึงจำเป็นต้องลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่จริง เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามความเป็นจริง ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้คำแนะนำในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย การจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สำรวจพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน บริเวณหลังไปรษณีย์ตลิ่งชัน เขตฯ มีพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน 8 จุด รวมผู้ค้าทั้งสิ้น 132 ราย ดังนี้ 1.ถนนฉิมพลี ผู้ค้า 46 ราย 2.ถนนสวนผัก ผู้ค้า 19 ราย 3.ถนนเลียบทางรถไฟ ผู้ค้า 4 ราย 4.ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ผู้ค้า 13 ราย 5.ถนนราชพฤกษ์ ผู้ค้า 7 ราย 6.ถนนชัยพฤกษ์ ผู้ค้า 10 ราย 7.ถนนทุ่งมังกร ผู้ค้า 32 ราย และ 8.ถนนกาญจนาภิเษก ผู้ค้า 1 ราย ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้เขตฯ พิจารณาหาแนวทางรวบรวมผู้ค้านอกจุดผ่อนผัน 132 ราย ให้มาทำการค้าในพื้นที่เดียวกัน โดยจัดหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่

ติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ CPAC ถนนบรมราชชนนี ในพื้นที่เขตฯ มีสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ ดังนี้ ประเภทอู่พ่นสียานยนต์ 13 แห่ง ประเภทแพลนท์ปูน 3 แห่ง ประเภทสถานที่ก่อสร้าง 3 แห่ง ประเภทบริษัทรถทัวร์ 7 แห่ง ประเภทถมดิน 3 แห่ง ประเภทท่าทราย 5 แห่ง ประเภทท่ารถตู้ 1 แห่ง ประเภทท่ารถสองแถว 1 แห่ง เขตฯ จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบวัดค่าฝุ่น PM2.5 สถานประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและมาตรการด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 ควบคุมสถานประกอบการไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ตรวจวัดควันดำรถโม่ปูนจากต้นทาง รณรงค์จอดรถดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง กวดขันพนักงานขับรถให้ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ กำชับให้ฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณพื้นที่โดยรอบแพลนท์ปูนตลอดเวลา เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5 และป้องกันมลพิษในอากาศ

ในการลงพื้นที่วันนี้มี นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน สำนักการโยธา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดอินทราวาส สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล#สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี #เศรษฐกิจดี #บริหารจัดการดี

 (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น