กทม. บูรณาการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระราชทานรางวัล TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566

กทม. บูรณาการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระราชทานรางวัล TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023

นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรรมการอำนวยการ TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ ในวโรกาสเสด็จพระราชทานรางวัลชนะเลิกการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เขตบางกะปิ

โอกาสนี้ นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานในพระองค์ฯ สำนักพระราชวัง และผู้แทนสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสันติ โคตรมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเขตบางกะปิ ผู้แทนสำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักการศึกษา กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมควบคุมโรค กองบัญชาการตำรวจสันติบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 และ
(school) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 รวม 7 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
3. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร
4. โรงเรียนบางกะปิ
5. โรงเรียนมัยมวัดบึงทองหลาง
6. โรงเรียนเทพลีลา
7. โรงเรียนสุขุมนวพันธุ์อุปถัมภ์
และสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร รวม 2 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนวัดลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว นำโดย นางปุณิกา เทียนใส ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ
2. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ นำโดย นายอำนวย วงษ์สุบรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ ร่วมอำนวยความสะดวกสถานที่จัดการประชุม และให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น