ชมการคัดแยกขยะโรงแรมสุโกศล ตรวจเข้มค่าฝุ่น PM2.5 แพลนท์ปูนน่ำเฮงคอนกรีต จัดระเบียบผู้ค้าเกาะพหลโยธิน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

ชมการคัดแยกขยะโรงแรมสุโกศล ตรวจเข้มค่าฝุ่น PM2.5 แพลนท์ปูนน่ำเฮงคอนกรีต จัดระเบียบผู้ค้าเกาะพหลโยธิน

ชมการคัดแยกขยะโรงแรมสุโกศล ตรวจเข้มค่าฝุ่น PM2.5 แพลนท์ปูนน่ำเฮงคอนกรีต จัดระเบียบผู้ค้าเกาะพหลโยธิน เล็งจัดทำสวนสวยถนนพระรามที่ 6 ซอย 18 ตรวจจุดเสี่ยงภัยซอยสวนเงิน สำรวจที่ดินย่านบ้านครัวเหนือ

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.66 เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตราชเทวี เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
เยี่ยมชมต้นแบบการคัดแยกขยะ โรงแรมสุโกศล ซึ่งมีวิธีการดำเนินการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ดังนี้ 1.ขยะทั่วไป ขยะปนเปื้อนเศษอาหารตามห้องพัก ขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ ทางโรงแรมจะนำใส่ถุงขยะสีดำ รอรถขยะเขตฯ นำไปกำจัด (ทุกวัน) 2.ขยะเศษอาหาร ทางโรงแรมคัดแยกใส่ถังไว้เพื่อจำหน่ายเป็นอาหารสัตว์ เก็บไว้ในห้องขยะติดเครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันการเน่าเสีย และขยะเปลือกผลไม้บางส่วนนำไปหมักทำน้ำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้มาเข้าพักโรงแรม และน้ำมันพืชที่ใช้แล้วทางโรงแรมได้เก็บไว้จำหน่ายให้ผู้ที่มารับซื้อ 3.ขยะรีไซเคิล แม่บ้านของทางโรงแรมคัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม เศษเหล็ก ฯลฯ นำไปจำหน่ายให้ผู้รับซื้อของเก่าและโรงงานรีไซเคิล ซึ่งโรงแรมมีห้องคัดแยกขยะรีไซเคิล และห้องเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อรอจำหน่าย 4.ขยะอันตราย ขยะมีพิษ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย มีจุดทิ้งแยกชัดเจน รถขยะเขตฯ นำไปกำจัด

ติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด โดยเขตฯ จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบวัดค่าฝุ่น PM2.5 ในสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ตามมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและมาตรการด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 ควบคุมสถานประกอบการไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับผู้ประกอบการให้ติดตั้งสปริงเกอร์พ่นละอองน้ำลดฝุ่นเพิ่มเติมโดยรอบแพลนท์ปูน เเละหมั่นทำความสะอาดพื้นที่ไม่ให้เศษปูนไหลลงท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันท่อระบายน้ำอุดตัน

จากนั้น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน บริเวณเกาะพหลโยธิน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งเขตฯ จะกำหนดจัดประชุมร่วมกับผู้ค้า เพื่อพิจารณาหาแนวทางจัดหาพื้นที่ทำการค้าจุดใหม่ที่มีความเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายต่อไป พร้อมทั้งได้สำรวจพื้นที่จัดทำสวนสวย บริเวณถนนพระรามที่ 6 ซอย 18 พื้นที่ประมาณ 150 ตารางเมตร ซึ่งอยู่ระหว่างประสานขอใช้พื้นที่ว่างจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวมถึงได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรม บริเวณซอยสวนเงิน ถนนพระราม 6 ซึ่งเขตฯ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และติดตามข้อมูลผลการสำรวจที่ดิน บริเวณบ้านครัวเหนือ ซึ่งเขตฯ ได้มีการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2566 จากฐานข้อมูลทั้งหมด จำนวน 64,984 สำรวจไปแล้ว 57,936 คิดเป็น 90.15%

ในการลงพื้นที่วันนี้มี นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตราชเทวี สำนักเทศกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

#สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี #เศรษฐกิจดี #ปลอดภัยดี #บริหารจัดการดี
—– (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad