กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จับมือสโมสรซอนต้า หนุนแม่เลี้ยงเดี่ยวมี Help Desk และ Career Hub - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จับมือสโมสรซอนต้า หนุนแม่เลี้ยงเดี่ยวมี Help Desk และ Career Hub

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 66) เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมนำเสนอโครงการ “โครงการเสริมพลัง สร้างอาชีพเติมรอยยิ้มแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว” ร่วมกับ ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 พร้อมสมาชิกสโมสรซอนต้า เพื่อสนับสนุนให้แม่เลี้ยงเดี่ยวและสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคมที่ผ่านการอบรมอาชีพจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพจริงและสามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการฯ 


ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ข้าราชและเจ้าหน้าที่ สค. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สโมสรซอนต้า รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร

นายจุติ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้  เป็นการนำเสนอโครงการเสริมพลัง สร้างอาชีพเติมรอยยิ้มแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ซึ่งเป็นการสร้างต้นแบบการดำเนินงานร้านค้า ธุรกิจ ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ ศูนย์การค้า ศูนย์บริการขนาดย่อม รวมทั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมทักษะอาชีพและกลยุทธ์ทางการตลาดครบวงจรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจาก สค. อีกทั้งเป็นศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษาครบวงจร (Help Desk) โดยใช้สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์กลางด้านอาชีพ (Career Hub) และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสโมสรซอนต้า  
#พมช่วย24ชม#ช่วย24ชม#ข่าวพมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad