พม. จับมือเครือข่าย ฝึกทักษะ สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง พร้อมช่วยผู้สูงอายุปรับปรุง "บ้านสบายเพื่อยายตา"....D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566

พม. จับมือเครือข่าย ฝึกทักษะ สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง พร้อมช่วยผู้สูงอายุปรับปรุง "บ้านสบายเพื่อยายตา"....D

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบความช่วยเหลือแก่นักศึกษาพิการของศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับคนพิการ แม่เลี้ยงเดี่ยว และประชาชนผู้ต้องการประกอบอาชีพ 

รวมถึงร้านกาแฟที่เป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้กับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น และมีวิทยากรมืออาชีพเข้ามาฝึกสอนการเป็นบาริสต้าอีกด้วย นับเป็นโครงการที่เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่ารัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และตอบโจทย์ทั้งการลดค่าครองชีพของพนักงานและสร้างทักษะ สร้างอาชีพให้แก่นักเรียนและประชาชนที่ต้องพึ่งตนเอง มีรายได้บนความยั่งยืน จะเป็นการเพิ่มศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความยากจนที่ตอบโจทย์รัฐบาลระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง พม. และ ศธ.
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ตนได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 98 หมู่ 5 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบบ้านโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและยากไร้ (บ้านสบายเพื่อยายตา) ให้กับนายเสน่ห์ มีมาก ผู้มีความกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดและแผ่นดินบ้านเกิด และมีความพยายาม ต่อสู้ชีวิต ไม่ย่อท้อกับปัญหาอุปสรรค นับว่าบ้านหลังนี้มีความโชคดีมากที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองจากเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังทอง (กองทุนวันละบาท) รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนด้วย ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการให้รางวัลกับสังคมสำหรับผู้มีความกตัญญูและสู้ชีวิต อีกทั้งเป็นสิ่งที่เราพยายามทำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทั้งนี้ ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กระทรวง พม. ได้ช่วยซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการไปแล้ว 200,000 ครัวเรือน และในปี 2566 จะเข้าไปช่วยซ่อมแซมอีก 50,000 ครัวเรือน

#ช่วย24ชั่วโมง#พม24ชม#ข่าวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad