เชิดชูเกียรติคุณอสส. ศูนย์ฯ 64 คลองสามวา สร้างชุมชนเข้มแข็ง ห่างไกลไข้เลือดออก - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566

เชิดชูเกียรติคุณอสส. ศูนย์ฯ 64 คลองสามวา สร้างชุมชนเข้มแข็ง ห่างไกลไข้เลือดออก

“ขอบคุณอสส. (อาสาสมัครสาธารณสุข) ทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง นโยบายของผู้บริหารชุดนี้เน้นในเรื่องของเส้นเลือดฝอย ซึ่งความสำเร็จเรื่องของสุขภาพไม่ใช่เกิดจากเรามีโรงพยาบาลใหญ่ ๆ แต่สำเร็จจากเส้นเลือดเส้นที่สำคัญสุดคือเส้นเลือดฝอย” นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติคุณ ชุมชนตัวอย่าง ห่างไกลไข้เลือดออก ณ สวนสาธารณะวารีภิรมย์ ซอยบึงนายพล เขตคลองสามวา ในวันที่ 7 ม.ค. 66

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาโรคไข้เลือดออกไม่ใช่ถูกขจัดโดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แต่ถูกขจัดโดยเส้นเลือดฝอยหรืออสส.ในพื้นที่ ซึ่งกทม.พยายามทำให้เส้นเลือดฝอยมีความเข้มแข็ง เพื่อให้สุดท้ายแล้วเราได้มีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งด้วย ทั้งนี้ข้อมูลตัวเลขสถิติไข้เลือดออก ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 5-14 ปี ในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะนี้นับว่าดีขึ้นมาก ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม หากอสส.พบปัญหา สามารถแจ้งได้โดยตรงกับส.ก. (สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร) หรือ ศบส. (ศูนย์บริการสาธารณสุข) ในพื้นที่ โดยทุกภาคส่วนพร้อมที่จะสนับสนุนทำให้เส้นเลือดฝอยของกรุงเทพฯ เข้มแข็ง

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและแนะนำให้คนในชุมชนเข้าถึงสถานการณ์ปัจจุบันของโรคผ่านทางแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและทำให้ชุมชนห่างไกลจากไข้เลือดออกได้อย่างยั่งยืน โดยนำร่อง 4 ชุมชน ในพื้นที่ 3 เขต ได้แก่ เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง และเขตคลองสามวา โดยเน้นการให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และการลงพื้นที่เพื่อให้คนในชุมชนได้เข้าถึงวิธีการป้องกันและการเฝ้าระวัง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และการลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่

ทั้งนี้ จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 เขตคลองสามวา ได้สร้างผลงานที่เป็นตัวอย่างอันดีให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ทางด้านการผนึกกำลังของคนในชุมชนให้ตระหนักรู้ในเรื่องโรค โดยใช้ทั้งอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และยังแนะนำประชาชนให้รู้จักและใช้งานแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” โดยพบว่ามีจำนวนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเขตคลองสามวา และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเขตคลองสามวาสามารถรักษาตำแหน่งเป็นเขตที่มีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมในปีนี้ในลำดับที่ 44 จากทั้งหมด 50 เขต

สำหรับพิธีเชิดชูเกียรติคุณ ชุมชนตัวอย่าง ห่างไกลไข้เลือดออก ในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณและส่งขวัญกำลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ในความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้คนในชุมชนได้มีสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างโรคไข้เลือดออกที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนไทยมาแล้วกว่า 1 ล้าน 2 แสนคน ในเวลา 15 ปีที่ผ่านมา

ด้านนางเบญจภรณ์ เมืองอินทร์ ประธานอสส. ศบส.64 กล่าวว่า อสส.เราทำงานเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน มีการบูรณาการและวางแผนการทำงานอย่างเข้มแข็ง หากพบเหตุไข้เลือดออก ไม่ใช่ผู้นำชุมชน หรืออสส.เท่านั้นที่ต้องตระหนัก ทุกคนในชุมชนต้องร่วมกันด้วย อย่างไรก็ดีในกลุ่มชาวบ้านจะพูดในเรื่องวิชาการไม่ได้ ดังนั้น ในทุกโอกาสงานบุญหรือการประชุม อสส.จะช่วยกันพูดให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ รวมทั้งบางคนยังคิดว่าการพ่นหมอกควันจะสามารถแก้ปัญหาไข้เลือดออกได้ 100% แต่ได้ให้อสส.ช่วยกันชี้แจงแล้วว่าต้องเป็นการกำจัดที่แหล่งกำเนิดเท่านั้นถึงจะช่วยด้วย ซึ่งอสส.ในพื้นที่กว่า 500 คน ได้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง เพราะเราคัดเลือกมาจากคนมีใจทำงาน เน้นย้ำให้ทุกคนดูแลกันแบบญาติ

นอกจากนี้ การมีแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ทำให้ทุกคนสามารถป้องกันตนเองได้ดีขึ้น และขอบคุณผู้บริหารกทม.ที่ห่วงใยและดูแลอสส.เป็นอย่างดีตลอดมา ทำให้อสส.ทุกท่านล้วนภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา คุณยูจิ ชิมิซี ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด คุณปีเตอร์ สไตรเบิล กรรมการ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด คณะผู้บริหารสำนักอนามัย กทม. นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา อาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 เขตคลองสามวา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น