กทม. ติดตามความคืบหน้าพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมฯ และคลองแสนแสบคัดเลือกชุมชนต้นแบบ48 แห่งติดตั้งกังดักไขมัน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

กทม. ติดตามความคืบหน้าพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมฯ และคลองแสนแสบคัดเลือกชุมชนต้นแบบ48 แห่งติดตั้งกังดักไขมัน

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 66 เวลา 13.30 น. : นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ โดยมี เลขานุการคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวกับการพัฒนาคลอง สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย สำนักงานเขตที่มีพื้นที่ติดริมคลอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)


ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ถึงบริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ความยาว 581 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา ความยาว 5,000 เมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความคืบหน้า 2.15% ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ ความยาว 10,000 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้า 6.72% ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ ความยาว 10,700 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้า 26% (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค.66)
สำหรับการพัฒนาคลองแสนแสบและคลองสาขา ทำการสำรวจและคัดเลือกชุมชนต้นแบบเพื่อติดตั้งถังดักไขมัน รวม 26 ชุมชน จาก 21 เขตที่มีพื้นที่ติดริมคลอง ได้ชุมชนต้นแบบ 48 ชุมชน 9,722 ครัวเรือน ติดตั้งถังดักไขมันในปี 2565 จำนวน 2,877 ถัง ทำการประเมินผลการใช้งาน 397 ถัง ใช้งานได้ดี 393 ถัง ชำรุด 4 ถัง ด้านการสำรวจระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร สถานที่ราชการ อาคารรัฐวิสาหกิจในพื้นที่กทม. จำนวน 1,211 แห่ง แบ่งเป็น อาคารรัฐวิสาหกิจและอาคารราชการรัฐนอกสังกัดกทม. 657 แห่ง เป็นอาคารราชการในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย 286 แห่ง นอกพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย 371 แห่ง และอาคารราชการของรัฐในสังกัดกทม. 554 แห่ง เป็นอาคารราชการในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย 177 แห่ง นอกพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย 377 แห่ง ส่วนการติดตั้งถังดักไขมันและแผนการติดตั้งถังดักไขมันในพื้นที่รัศมี 500 เมตร ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา มีจำนวนบ้านเรือน 17,966 หลัง เป้าหมายติดตั้งถังดักไขมันในปี 2566 จำนวน 4,765 หลัง ดำเนินการแล้ว 445 หลัง

ด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่รัศมี 500 เมตรจากคลองแสนแสบ ที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ในพื้นที่ 15 เขต อาคารกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจสอบ(สถานประกอบการประเภท ค) 4 ประเภท ประกอบด้วย 1.หอพัก 46 แห่ง 2.อาคารชุด 138 แห่ง 3.โรงแรม 15 แห่ง และ 4.ตลาด 6 แห่ง รวม 205 แห่ง สำนักอนามัยตรวจสอบอาคารแล้วเสร็จ ผ่านเกณฑ์ 40 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์และออกคำแนะนำ 109 แห่ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งได้และออกคำแนะนำ 56 แห่ง สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการรื้อถอนสิ่งรุกล้ำน้ำสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากการสำรวจ 50 เขต มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทั้งหมด 8,234 หลัง รื้อย้ายแล้ว 1,958 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ 6,276 หลัง
ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายสำนักการระบายน้ำและทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการและประสานความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคลองฯ ให้แล้วเสร็จตามแผน โดยเร่งสำรวจและติดตั้งบ่อดักไขมันภายในชุมชนและบ้านเรือนริมคลองเพื่อลดการปล่อยน้ำเสีย และตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียจากอาคารขนาดใหญ่ที่ปล่อยลงคลองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเร่งเจรจาทำความเข้าใจกับชุมชนที่รุกล้ำแนวเขื่อนเพื่อทำการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บขยะ และผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนทั้งในส่วนของชุมชนริมคลองและผู้รุกล้ำแนวคลองไม่ทิ้งขยะและน้ำเสียลงคลอง

 . ติดตามความคืบหน้าพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมฯ และคลองแสนแสบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad