งานประกาศรางวัล “เพชรรัตนชาติ ครั้งที่ 3” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566

งานประกาศรางวัล “เพชรรัตนชาติ ครั้งที่ 3”

เมื่อวันที่  8 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานมอบรางวัล “เพชรรัตนชาติ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับรางวัล“เพชรรัตนชาติ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2566 โดย มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนสร้างชาติ สภาองค์กรเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแห่งชาติ องค์กรไตรสรณะบูชาพระเสมาสยามแห่งประเทศไทย ดำเนินการสรรหา พิจารณา เด็ก เยาวชนบุคคล ครู ข้าราชการต้นแบบ พระภิกษุสงฆ์ และผู้ประสบความสำเร็จดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลมีขวัญกำลังใจ ตระหนักถึงความสำคัญหน้าที่การเป็นลูกที่ดี มีการพัฒนาด้านการศึกษา และปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม อีกทั้งยกย่องสรรเสริญบุคคล ครู ข้าราชการต้นแบบ พระภิกษุสงฆ์ และผู้ประสบความสำเร็จดีเด่นแห่งชาติ ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้สร้างสรรค์ และพัฒนาประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรม และความรักในวิชาชีพ อันเป็นต้นแบบของความดี ความสำเร็จ ควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ

ติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ https://www.dcy.go.th/content/1639911960042/1673167170683


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น