รัฐบาลชี้แจงประมงปัตตานี จ่ายชดเชยเรือประมงออกนอกระบบจ่อเข้าคกก. นโยบายประมงแห่งชาติ 30 ม.ค.นี้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

รัฐบาลชี้แจงประมงปัตตานี จ่ายชดเชยเรือประมงออกนอกระบบจ่อเข้าคกก. นโยบายประมงแห่งชาติ 30 ม.ค.นี้

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ชี้แจงถึงข้อกังวลจากสมาคมประมงจังหวัดปัตตานี เรื่องการจ่ายเงินชดเชยการนำเรือประมงออกนอกระบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า เรื่องนี้เมื่อได้เป็นมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้แล้ว ขั้นตอนต่อไปตามระเบียบราชการ คือการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ในวันที่ 30 ม.ค.นี้ เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเยียวยาตามมาตรการลดจำนวนเรือประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เห็นชอบการตรวจสอบประวัติความถูกต้องและคุณสมบัติเรือประมงและเจ้าของเรือในพื้นที่จังหวัดปัตตานี กรณีเร่งด่วน (เรือชุดที่1) จำนวน 96 ลำเรียบร้อยแล้ว และจะได้ใช้เกณฑ์และคุณสมบัติการตรวจสอบนี้ เป็นมาตรฐานในการดำเนินการกับเรืออื่นอีก 1,776 ลำ ซึ่งเป็นการปรับเกณฑ์และคุณสมบัติเหลือเพียงเกณฑ์สีขาวและดำ เท่านั้น จากเดิมที่มี ขาว เทา และดำ โดยเรือที่ผ่านเกณฑ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน จะได้ถูกเสนอเพื่อการพิจารณาจากอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติในลำดับต่อไป ก่อนเสนอสู่คณะรัฐมนตรี

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า สำหรับการดำเนินการของศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางกลไกระเบียบราชการ โดยต้องเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาประมงทั้งประเทศมีเอกภาพ เกิดความเป็นธรรมและไม่เหลื่อมล้ำกับประมงในจังหวัดอื่น จึงขอเรียนให้พี่น้องชาวประมงเข้าใจในขั้นตอนทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและคลายกังวล ทุกหน่วยงานรัฐมีหน้าที่ต้องเร่งรัดการแก้ปัญหาแก่ประชาชน และท่านนายกรันิการตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น