ศูนย์พึ่งได้ฯ ร่วมสถาบันอนุสรีรวมใจ ส่งต่อความรักผ่านอ้อมกอดเป็นของขวัญแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566

ศูนย์พึ่งได้ฯ ร่วมสถาบันอนุสรีรวมใจ ส่งต่อความรักผ่านอ้อมกอดเป็นของขวัญแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ท.บุณยรัสน์ พุกกะเวสนายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ และพล.ต.ต.ประดิษฐ์ ปรีดีพร้อมพันธุ์ นายแพทย์ (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะรองประธานคณะทำงานศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนรับมอบตุ๊กตาจากสถาบันอนุสรี
รวมใจ โดยมีคุณอนุสรี ทับสุวรรณ ในฐานะประธานสถาบันอนุสรีรวมใจให้กัน พร้อมด้วยนางวรรณภา
อาจแย้มสรวล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส เมืองไทยประกันชีวิต, ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง พ.ต.อ.วรศักดิ์ บัณฑิต รองผู้บังคับการ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นผู้ส่งมอบฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ซึ่งอยู่ในการดูแลของศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นตัวแทน “อ้อมกอด” ของความรัก และความห่วงใยไปยังเด็กๆ


ในการนี้ คุณอนุสรี กล่าวถึงความรู้สึกว่า ส่วนตัวนั้นมีความรู้สึกดีใจ และภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ อีกทั้งได้เป็นหนึ่งเสียงในการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงในทุกมิติ และในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 นี้ จึงได้ชวนเพื่อนๆ มาร่วมกิจกรรมมอบของขวัญตุ๊กตาแทนอ้อมกอด ให้แก่ศูนย์พึ่งได้และเพจ Because we care ที่ดูแลงานด้านนี้โดยตรง ซึ่งทราบมาว่าตุ๊กตาเป็นสิ่งที่หน่วยงานนี้ใช้ในการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กโดยเฉพาะการ "กอด" จึงนำมาเป็นของขวัญเพื่อส่งอ้อมกอดผ่านตุ๊กตาให้กับเด็กๆกลุ่มเหล่านี้และส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีพลังใจในการทำหน้าที่เพื่อให้กลุ่มเด็กๆเหล่านี้ได้รับอ้อมกอดที่อบอุ่น และเยียวยาทางด้านจิตใจ

สำหรับ ในส่วนของ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะผู้ดูแลเพจเพจ Because we care ได้เปิดเผยว่า อันดับแรกต้องขอขอบคุณทางสถาบันอนุสรีรวมใจ และบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต และหน่วยงานต่างๆ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความรัก และความอบอุ่นผ่านตุ๊กตา เพื่อเป็นกำลังใจ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่างเข้มแข็ง เพื่อเติบโตอย่างมีคุณภาพ ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

ทั้งนี้ ปัญหาการกระทำความรุนแรง นั้น สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกเวลา สถานที่ การป้องกันไม่ให้เกิดเริ่มจากตัวเรา ครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทำงาน ทุกสังคม ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ทุกคนต้องตระหนัก และร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรง โดยเฉพาะการกระทำความรุนแรงต่อเด็กที่มีจำนวนการกระทำความผิดที่สูงขึ้น โดยจากสถิติของผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง จำนวน 70% เป็นผู้ที่มารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นเด็กอายุระหว่าง 11-16 ปี จำนวนถึง 500 คนต่อปี ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของศูนย์พึ่งได้ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อยุติความรุนแรง โดยเฉพาะในกลุ่มสตรี เด็ก และเยาวชน โดยมี เพจ Because We Care เป็นผู้ทำหน้าที่สื่อกลางในการประชาสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น