การประชุมเชิงปฏิบัติการฯสพป.เขต 2 (School PA Support PLG2) รุ่นที่ 2 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯสพป.เขต 2 (School PA Support PLG2) รุ่นที่ 2

นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School PA Support PLG2) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวภิรญา นิยมเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล และศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 317 คน แบ่งออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ในระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 ซึ่งในวันนี้จะเป็นการอบรมของรุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรทางการศึกษาจากอำเภอปากพะยูน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร PA Support Team ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตามตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และเป็นแกนนำสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเพื่อนร่วมอาชีพได้

นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น