ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯครั้งที่ 114 (2/2565) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566

ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯครั้งที่ 114 (2/2565) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ทพ. อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา (ที่ 4 จากซ้าย) นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 114 (2/2565) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี รศ.ทญ.ดร. ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ (ที่ 3 จากขวา) นายกสำรองทันตแพทยสมาคมฯ, ทพ. ปริญญา ปฐมกุลมัย (ขวาสุด) ประธานฝ่ายจัดการประชุมทันตแพทยสมาคมฯ

รศ.ทญ. ภรณี พีรานนท์ (ที่ 4 จากขวา), เหรัญญิกทันตแพทยสมาคมฯ, รศ.ทญ. พอใจ เรืองศรี (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการทันตแพทยสมาคมฯ, ทพ. สมชัย สุธิราธิกุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการทันตแพทยสมาคมฯ, ทพ. ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการทันตแพทยสมาคมฯ, ผศ.ทพ. พิริยะ เชิดสถิรกุล (ซ้ายสุด) กรรมการทันตแพทยสมาคมฯ ให้เกียรติมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งทันตแพทยจากหลากสถาบันเข้าร่วมงาน ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad