กทม. พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับเขต - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

กทม. พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับเขต


(3 ก.พ. 65) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 โดยมี หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE พร้อมคณะกรรมการร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง และระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการการขับเคลื่อนการทำงานระดับเขต เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เขต ในการบูรณาการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ในการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขต พร้อมทั้งสนับสนุนให้สำนักงานเขต 50 เขต มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขต TO BE NUMBER ONE รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานในด้านอื่น ๆ อาทิ การร่วมประกวดเขต TO BE NUMBER ONE ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ตลอดจนแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานตามโครงการฯ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใครติดยายกมือขึ้นอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นต้นสำหรับจำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2564 มีจำนวนทั้งหมด 749 ชมรม ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 ชมรม สถานศึกษานอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 43 ชมรม ชุมชน 203 ชมรม สถานประกอบการ 43 ชมรม ภาคีเครือข่ายสังกัดกระทรวงยุติธรรม 22 ชมรม และมีชมรมเพิ่มขึ้น 1 ชมรม ได้แก่ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านพิชิตใจ (บ้านพิชิตใจ) สำนักอนามัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad