เมล็ดพันธุ์ตราศรแดงทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการจำหน่ายซองฉลาดจันกะผัก 1 ซอง=1 พลัง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เมล็ดพันธุ์ตราศรแดงทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการจำหน่ายซองฉลาดจันกะผัก 1 ซอง=1 พลัง


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) นำคณะผู้บริหารเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของการจำหน่ายซองฉลาดจันกะผักและชุดปลูกผักจันกะผักส่งรักปีเสือเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริจังหวัดเชียงราย

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) ในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักพื้นเมืองภายใต้ชื่อ “ซองฉลาดจันกะผัก” โดยทั้งสองหน่วยงานมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการอนุรักษ์สายพันธุ์ผักพื้นเมือง เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในอันที่จะให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ผักพื้นเมืองได้ในราคาที่ย่อมเยา เหมาะสม อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ทั้งนี้หลังจากเปิดการจำหน่าย “ซองฉลาดจันกะผัก” เมื่อพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากประชาชนและเกษตรกร


โดยนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด นายอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายประจำประเทศไทย และนายธันวา ยะปะนัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา


"1 ซอง = 1 พลัง" เมล็ดพันธุ์ตราศรแดงขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สายพันธุ์ผักพื้นเมืองให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายทุกซองจะนำสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น