บูรณาการร่วมมือลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมเดินหน้าปรับปรุงเส้นทางข้ามทั่วกรุง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

บูรณาการร่วมมือลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมเดินหน้าปรับปรุงเส้นทางข้ามทั่วกรุง


(3 ก.พ.65) เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงทางข้าม (ทางม้าลาย) บริเวณหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี โดยมี พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นายประภาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในความไม่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนคนข้ามถนนบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) หน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท โดยมอบหมายให้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงทางข้ามบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้จากการประชุมการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเส้นทางข้าม เมื่อวันที่ 28 ม.ค.65 ที่ผ่านมา ระหว่างกรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุ บริเวณทางข้ามหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์อย่างเร่งด่วน รวมถึงดำเนินการแก้ไขปรับปรุงทางข้ามในพื้นที่กรุงเทพมหานครในภาพรวม สำหรับการแก้ไขบริเวณทางข้ามที่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ได้ดำเนินการทาสีแดงและขยายความกว้างเส้นทางข้าม เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วภายใน 2 วัน การติดตั้งสัญญาณไฟคนข้ามแบบกดปุ่ม พร้อมตัวเลขนับเวลาถอยหลัง ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม ขณะนี้ได้ติดตั้งเสาสัญญาณแล้ว และการติดตั้งกล้อง CCTV AI เพื่อตรวจจับผู้ฝ่าฝืนเส้นทางข้าม ซึ่งจะใช้ระยะเวลาติดตั้งประมาณ 30 วัน สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทางข้าม รวมทั้งหมด 3,280 จุด ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 1,277 จุด ติดตั้งสัญญาณไฟแบบกดปุ่ม 226 จุด และทาสีแดงพื้นเส้นทางข้ามแล้ว 430 จุด นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีมติให้กรุงเทพมหานครติดตั้งสัญญาณไฟแบบกดปุ่มเพิ่มอีก 100 จุด ส่วนการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของเส้นทางข้าม จะดำเนินการปรับปรุงป้ายเตือน ป้ายกำหนดความเร็ว ทาสีแดงพื้นเส้นทางข้าม เส้นชะลอความเร็ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้จากการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2565 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตสำรวจทางข้ามหรือทางม้าลายในพื้นที่ให้เป็นจำนวนปัจจุบัน รวมถึงตรวจสอบทางข้ามที่สีจางหรือลบเลือน โดยให้ดำเนินการทาสีใหม่ให้เห็นชัดเจน แก้ไขเส้นทางข้ามตรงจุดที่ไม่เหมาะสมทางด้านกายภาพ เช่น เดินข้ามไปแล้วมีพุ่มไม้บังหรือมีสิ่งกีดขวาง ตลอดจนปรับปรุงพื้นทางลาดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่รถเข็นผู้พิการ อย่างไรก็ตามหลายภาคส่วนได้บูรณาการร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเส้นทางข้ามอย่างเร่งด่วน พร้อมสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน รณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad