รองปลัด.อำพันธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 2/2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

รองปลัด.อำพันธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 2/2565


นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ชั้น 1 กระทรวงอุตสาหกรรม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมีผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทนโรงงาน เข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ 1) รายงานสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในและภายนอกประเทศ 2) สรุปปริมาณการขนย้ายน้ำตาลทรายที่ได้รับสิทธิของบริษัทผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกปี 2565 3) รายงานการจำหน่ายและขนย้ายน้ำตาลทรายดิบเพื่อจำหน่ายภายในก่อนฤดูการผลิต ปี 2564/2565 และฤดูการผลิต ปี 2564/2565 4) กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิต ปี 2564/2565 และ 5) ประมาณการรายจ่ายโครงการติดตามสถานการณ์น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการส่งออกน้ำตาลทราย ปี 2566

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น