ปลัด DES ร่วมเวที "APAC Beyond" แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้นำทางความคิดจาก 8 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในหัวข้อ “Online Security for all” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ปลัด DES ร่วมเวที "APAC Beyond" แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้นำทางความคิดจาก 8 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในหัวข้อ “Online Security for all”

 


นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ "APAC Beyond" ในหัวข้อ “Online Security for all” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดย บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเปิดเวทีให้ผู้นำทางความคิดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมหารือประเด็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่กระทบต่อทุกภาคส่วน มุ่งสร้างความเข้าใจเชิงลึกแก่ผู้ร่วมงานเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ รวมถึงการหาวิธีการรับมือในปัจจุบันและอนาคต โดยมีผู้แทนประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจำนวน 8 ท่าน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหากำไรและผู้นำทางความคิด ร่วมอภิปรายออนไลน์ในครั้งนี้ด้วย สำหรับหัวข้อในการแลกเปลี่ยน มุมมอง เพื่อส่งเสริมการรักษาความมั่งคงปลอดภัยบนโลกออนไลน์ อาทิ Cybersecurity threats in APAC:What are the biggest cybersecurity threats ,New technologies : How can we leverage technology เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น