ดร.สาธิต ติดตามการฉีดวัคซีนโควิด 19 รพ.สุโขทัย ภาพรวมกลุ่ม 18 ปีขึ้นไป และเด็ก 12-17 ปี ครอบคลุมแล้ว 90% - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ดร.สาธิต ติดตามการฉีดวัคซีนโควิด 19 รพ.สุโขทัย ภาพรวมกลุ่ม 18 ปีขึ้นไป และเด็ก 12-17 ปี ครอบคลุมแล้ว 90%


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด 19 รพ.สุโขทัย เผยกลุ่ม18 ปี ขึ้นไป และ 12-17 ปี ครอบคลุมแล้ว 90% มีการจัดบริการในเรือนจำครอบคลุม 100% ส่วนกลุ่มเด็ก 5-11 ปี ตั้งแต่ 8-19 ก.พ. ฉีดไปแล้ว 413 คน


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด 19 รพ.สุโขทัย เผยกลุ่ม18 ปี ขึ้นไป และ 12-17 ปี ครอบคลุมแล้ว 90% มีการจัดบริการในเรือนจำครอบคลุม 100% ส่วนกลุ่มเด็ก 5-11 ปี ตั้งแต่ 8-19 ก.พ. ฉีดไปแล้ว 413 คน โดยจะติดตามและนำกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติวิถีใหม่ได้โดยเร็ว
วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2565) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ติดตามการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ รพ.สุโขทัย และกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มมากที่สุด และในช่วงนี้เป็นการเร่งรัดการฉีดในกลุ่มเด็กนักเรียนเพื่อให้เด็กไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยและช่วยป้องกันการแพร่ระบาดในครอบครัว ซึ่งที่ รพ.สุโขทัย พบว่ามีการบริหารจัดการวัคซีนใน อ.เมืองสุโขทัยได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยจัดจุดบริการทั้งรูปแบบออนไซด์ และกระจายจุดฉีดไปยัง รพ.สต. ทุกแห่งในอำเภอเพื่อเพิ่มการเข้าถึง และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ภาพรวมการฉีดในกลุ่ม 18 ปีขึ้นไป และ 12-17 ปี ครอบคลุมแล้ว 90% 


รวมถึงมีการจัดบริการในเรือนจำให้กับนักโทษและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครอบคลุม 100% ส่วนในช่วงนี้ที่เร่งรัดการฉีดในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี รพ.สุโขทัยได้ประสานกับสถานศึกษาจัดบุคลากรไปฉีดให้ถึงโรงเรียน และบางส่วนนัดหมายให้มาฉีดแบบกลุ่มที่รพ. โดยตั้งแต่วันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ ได้ฉีดวัคซีนให้กับเด็ก 5-11 ปี ในอำเภอเมืองไปแล้ว 413 คน จากที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีด 6,402 คน และในวันนี้ได้นัดหมายโรงเรียนเอกชนขนาดกลางภายในจังหวัด นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) จำนวน 160 คน โดยจัดบริการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ จัดจุดฉีดที่ลดความกลัวของเด็ก และเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 30 นาที ทั้งนี้ จะมีการติดตามและนำกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด ทั้งเข็มที่ 1, 2 และเข็มกระตุ้น เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติตามรูปแบบวิถีใหม่ได้โดยเร็ว


สำหรับ ภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของ จ.สุโขทัย ในกลุ่มประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ข้อมูลล่าสุดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ฉีดไปแล้ว 308,788 คน หรือ 86.59% ของประชากรที่มีอยู่จริงในพื้นที่ กลุ่มเด็ก อายุ 12-17 ปี ฉีดแล้ว 33,313 คน หรือ 84.83% ของกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ฉีดแล้ว 1,794 คน หรือ 4.40% จากกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์ เข้ารับการฉีดวัคจำนวน 26,296 คน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น