ปลัดฯ บุญชอบ นั่งหัวโต๊ะถก “โครงการเยาวชนสร้างอนาคต” ปั้นแรงงานเยาวชนป้อนตลาด !!! - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ปลัดฯ บุญชอบ นั่งหัวโต๊ะถก “โครงการเยาวชนสร้างอนาคต” ปั้นแรงงานเยาวชนป้อนตลาด !!!


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต – การส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของเยาวชนในประเทศไทย ครั้งที่ 2 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UNCC) อาหารสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร


นายบุญชอบ กล่าวว่า โครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต หรือ Young Futuremakers Thailand เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ Standard Charter และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ UNICEF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสในการมีงานทำของเยาวชนหญิง และเยาวชนพิการ พัฒนาทักษะฝีมือที่เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งทักษะในการทำงานทั้ง Soft และ Hard Skill การแนะแนวอาชีพ และการจัดหางานให้แก่เยาวชน โดยในปีที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินการโครงการเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยอาจมีบางกิจกรรมที่ล่าช้ากว่ากำหนด และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการของเราได้วางแผนร่วมกันไว้


ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมในวันนี้เป็นรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ภายหลังการประชุมในครั้งที่แล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการ Young Futuremakers จะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2565 ที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 รวมถึงหารือเกี่ยวกับเทคนิค กลยุทธ์ และการดำเนินการของโครงการฯ พร้อมทั้งหาข้อสรุปร่วมกันว่าแนวการดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 2 มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันหรือไม่


“ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการผลักดันนโยบายและการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการมีงานทำของเยาวชน เพื่อให้เยาวชนไทยมีทักษะในการหางานและการทำงาน เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาได้เท่าเทียมอารยประเทศต่อไป” นายบุญชอบ กล่าวทิ้งท้าย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น