วธ.ประกาศ 5 รางวัล 10 ผลงาน สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ปี 65 “มนุษย์ใบเตย” คว้ารางวัลชนะเลิศ สื่อสร้างสรรค์ ระดับประเทศ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วธ.ประกาศ 5 รางวัล 10 ผลงาน สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ปี 65 “มนุษย์ใบเตย” คว้ารางวัลชนะเลิศ สื่อสร้างสรรค์ ระดับประเทศ


วธ.ประกาศ 5 รางวัล 10 ผลงาน สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ปี 65
“มนุษย์ใบเตย” คว้ารางวัลชนะเลิศ สื่อสร้างสรรค์ ระดับประเทศ และผลงาน “อบอุ่น Ob-Un” ซิวรางวัล Popular Vote

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน” เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้สื่อได้มีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในสังคม และเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจอันดีในครอบครัว ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล ให้ครอบครัวเป็นสถาบันแรกและสถาบันหลักอย่างแท้จริง ในการกล่อมเกลาคนในสังคมหรือสมาชิกในครอบครัวให้มี คุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรม และค่านิยมที่ดี ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้เกิดครอบครัวคุณธรรมนำสู่ชุมชน สังคมคุณธรรมที่มีความรัก สามัคคี เอื้ออาทร เป็นชุมชน สังคมแห่งความสุข

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ในหัวข้อ “เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน” ได้เปิดรับผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภททีม จำนวนทีมละ 2 คน ประกอบด้วยเด็กหรือเยาวชนและผู้ปกครอง แบ่งการประกวดออกเป็นระดับจังหวัด กรุงเทพมหานครและระดับประเทศนั้น ขณะนี้คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ได้พิจารณาตัดสินผลงานสื่อสร้างสรรค์ระดับประเทศ โดยพิจารณาผลงานจากรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดทั้งหมด 77 ผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศผลการตัดสินกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ระดับประเทศ จำนวน 5 รางวัล 10 ผลงาน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “มนุษย์ใบเตย” ผลงานของทีมวงศ์มีแก้ว จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นผลงานที่บอกเล่าเรื่องราวของแม่ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาการพับดอกกุหลาบใบเตยให้กับคนในครอบครัว เกิดความรัก ความผูกพันธ์ พร้อมทั้งส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับคนในชุมชนและสังคม ก่อเกิดร้อยยิ้ม มิตรภาพ และสังคมแห่งความสุข และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผลงาน “2 พี่น้องแห่งบ้านโตน” ทีม S.P.T. Entertainment โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ผลงาน “ใจไม่บอด” ทีมเด็กหลังเขา จังหวัดกระบี่

นอกจากนี้ ได้นำผลงานทั้ง 77 ผลงานเผยแพร่ทาง YouTube Channel ช่อง Culture Surveillance Bureau เพื่อเชิญชวนรับชมและร่วมโหวตผลงานเพื่อเข้าชิงรางวัล Popular Vote โดยผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่มีจำนวนผู้กดถูกใจ (Like) จำนวนมากที่สุดและได้รับรางวัล Popular Vote คือผลงาน “อบอุ่น Ob-Un”
จากทีมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

อย่างไรก็ตาม ยังมีผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 6 ทีม ได้แก่ 1.ผลงาน “บ้านหลังใหญ่ที่แสนสุข” ทีมเวียงตาลผ่านแล้วพลาด จังหวัดลำปาง 2.ผลงาน “เรื่องดี ๆ ที่ศรีสะเกษ” ทีมบิ๊กทีม จูเนียร์ จังหวัดศรีสะเกษ 3. ผลงาน “แบ่งปัน” ทีมโรงเรียนบ้านคอนสา จังหวัดเลย 4. ผลงาน “เช้านี้ที่บ้านฉัน” ทีมครอบครัวตัว P จังหวัดขอนแก่น 5. ผลงาน “LOVE IN MY HOUSE (บ้านนี้มีรัก)” ทีม MY SUPER MOM จังหวัดภูเก็ต และ 6. ผลงาน “เรื่องดี ๆ ...ที่บ้านฉัน” ทีมบ้านนี้มีรัก จังหวัดเพชรบุรี
ทั้งนี้ ผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง 77 ทีมจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการอบรมส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายด้านการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับกระทรวงวัฒนธรรม

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น