ครม.รับทราบผลหารือทวิภาคีด้านพลังงานThai-Japan มุ่งขับเคลื่อนพลังงานสะอาด - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ครม.รับทราบผลหารือทวิภาคีด้านพลังงานThai-Japan มุ่งขับเคลื่อนพลังงานสะอาด


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า ครม.รับทราบผลการหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมจะร่วมมือกันในด้านต่างๆ อาทิ

1.ด้านพลังงาน เช่น ไทยมุ่งเน้นดำเนินนโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงานและมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดในอนาคต โดยญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านพลังงานกับไทย ผ่านกลไกข้อริเริ่มด้านการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานแห่งเอเชีย (Asia Energy Transition Initiative: AETI) ที่ได้ดำเนินการร่วมกันอยู่แล้ว พร้อมทั้งเสนอแนะให้ไทยส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริดในช่วงเปลี่ยนผ่าน

2.ด้านการค้าการลงทุน เช่น (1)ปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นสนใจลงทุนในไทยจำนวนมาก เนื่องจากไทยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นเป็นอย่างดี โดยแนวคิดข้อริเริ่ม (Asia-Japan Investment for The Future Initiative : AJIF) จะช่วยส่งเสริมการลงทุนให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น (2)ญี่ปุ่นมีแผนการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมอื่นๆ ในไทย โดยบริษัทญี่ปุ่นในไทยให้ความสำคัญกับธุรกิจที่ส่งเสริมนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ของไทย


นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันลงนามเอกสารต่างๆ รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างสองประเทศ ฉบับที่ 2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในไทย สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ และฉบับที่ 3 บันทึกแสดงเจตจำนงด้านความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากบริษัทญี่ปุ่น ในพื้นที่ EEC
--------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น