"Thai-Hungary"สานต่อความสัมพันธ์และมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนาน พัฒนาความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ" - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

"Thai-Hungary"สานต่อความสัมพันธ์และมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนาน พัฒนาความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ"


พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. ได้ให้การต้อนรับ นาย Sandor Sipos (ชานโดร์ ชีโปช) ออท.ฮังการี/ไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ออท.ฮังการี/ไทย

ทั้งสองฝ่ายได้ชื่นชมความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือของทั้งสองประเทศด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การพัฒนาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้นในทุกด้าน อีกทั้งความร่วมมือกันในภารกิจรักษาสันติภาพ


โดย รมช.กห.ได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความร่วมมือระหว่างกันในเรื่องการค้าการลงทุน การบริหารจัดการน้ำ การศึกษา รวมถึงทางการทหารและขอบคุณทางฮังการีที่บริจาควัคซีนให้กับประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา


ทางด้าน ออท.ฮังการี/ไทย ได้ขอบคุณสำหรับการต้อนรับ และชื่นชมความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ และให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ทางฮังการีมีความพยายามพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้นำของยุโรปกลาง การแลกเปลี่ยนระหว่างกระทรวงกลาโหม ทางด้านการฝึกศึกษาในระดับต่างๆในระยะยาว


#ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
#กลาโหม135ปี #สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น