กทม. พร้อม..! เลือก ส.ว. ระดับอำเภอและจังหวัด...B - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567

กทม. พร้อม..! เลือก ส.ว. ระดับอำเภอและจังหวัด...B


เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 67 แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ระดับอำเภอ ซึ่งกำหนดเลือกวันที่ 9 มิ.ย. 67 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถานที่เลือก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งได้ประกาศสถานที่เลือกระดับอำเภอทุกเขตเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้รับมอบบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภาและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกระดับอำเภอ จาก กกต. (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการเลือกระดับจังหวัด ในวันที่ 16 มิ.ย. 67 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด และแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการรับสมัครรับเลือก ระหว่างวันที่ 20 – 24 พ.ค. 67 มีผู้สมัคร จำนวน 2,489 คน ประกาศรายชื่อผู้สมัคร จำนวน 2,436 คน เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 67 ไม่ประกาศรายชื่อ จำนวน 53 คน โดยเขตบางกะปิมีผู้สมัครมากที่สุด 100 คน ประกาศรายชื่อ 99 คน เขตสัมพันธวงศ์มีผู้สมัครน้อยที่สุด 10 คน ประกาศรายชื่อ 10 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น