สรพ. จับมือ สช. และ สวรส. ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบฯ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สรพ. จับมือ สช. และ สวรส. ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบฯ


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และ นายแพทย์ สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมนำคณะเจ้าหน้าที่ของสรพ. เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 – 10.00 น. ณ. อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี


ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทั้ง 3 หน่วยงาน อันประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอาคารสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 และแจกจ่ายพันธุ์ไม้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ได้แก่ ต้นสักทองใหญ่, ต้นสักทองเล็ก, ต้นนนทรีย์, ต้นมะค่าโมง, ต้นขนุน, ต้นมะขาม, ต้นทองอุไรม และต้นมะฮอกกานี รวมทั้งหมด 174 ต้น เพื่อนำไปปลูก ณ บ้านพักหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น