พม. เชิญชวนร่วมสร้างกุศลใหญ่ พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2567 ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พม. เชิญชวนร่วมสร้างกุศลใหญ่ พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2567 ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะพระธรรมจาริก ขอเป็นสื่อกลางเปิดประตูสู่บุญอันยิ่งใหญ่ เชิญประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 172 รูป ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2567 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร


พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถือเป็นการสร้างกุศล ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนบนพื้นที่สูงได้รับการศึกษา ตลอดจนปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาจิตใจให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงเป็น “นักพัฒนา” ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนบนพื้นที่สูงร่วมเป็นเจ้าภาพตามจิตศรัทธาได้ที่บัญชีมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี 021-1-22540-1 ขออนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้
ข้อมูลติดต่อ มูลนิธิเผยแพร่พุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์ฯโทร 0 2659 6128 สำนักงานประธานพระธรรมจาริก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โทร 0 2280 2273

“แม้ความห่างไกลของพื้นที่สูงจะเป็นอุปสรรค แต่ศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนา จะนำพาชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง สู่การพัฒนาและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น