พม. ร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 17 ณ นครนิวยอร์ก อเมริกา - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พม. ร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 17 ณ นครนิวยอร์ก อเมริกาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ สำนักงานใหญ่ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำโดย นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้แทนจาก พก. ในนามคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 17 ซึ่งมีหัวข้อหลักการประชุม คือ การทบทวนการมีส่วนร่วมของคนพิการในสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันและก่อนการประชุมสุดยอดในอนาคตเวลา 11.00 น. ณ ตึก Microsoft อธิบดี พก. พร้อมคณะ เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน เรื่อง การมีส่วนร่วมทางดิจิทัลและเศรษฐกิจของคนพิการ ร่วมกับประเทศสมาชิกในอาเซียนและรัฐบาลของสหรัฐ โดยมีผู้แทนประเทศสมาชิกในอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม บรูไน และฟิลิปปินส์และเวลา 14.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา อธิบดี พก. พร้อมคณะ เข้าพบ นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยร่วมหารือแลกเปลี่ยนประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย อาทิ การจ้างงาน การเสริมสร้างทักษะทางอาชีพ การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการให้บริการด้านกายอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการจากนั้น ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำโดย นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้แทนจาก พก. ในนามคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 17 (วันที่ 2) หัวข้อการอภิปรายโต๊ะกลม เรื่อง ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเพื่ออนาคตที่ครอบคลุม และในเวลา 11.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ได้หารือทวิภาคีร่วมกับประเทศสิงคโปร์ Mr. Eric Chua เลขาธิการรัฐสภาอาวุโส และดูแลงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ชุมชน และเยาวชน ประเด็นการเรียนรู้ประสบการณ์ของไทยในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการของไทย และแนวคิดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการ ในด้านการจ้างงานคนพิการ


ทั้งนี้ ในเวลา 13.15 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ได้เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมคู่ขนาน ในหัวข้อ การพัฒนายุทธศาสตร์ออทิสติกแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย : การบรรลุวิสัยทัศน์ของสังคมที่ครอบคลุมสำหรับคนออทิสติก ในทุกช่วงวัยของคนที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คนออทิสติกเข้าถึงบริการได้ดีขึ้น ทั้งด้านการดูแลสุขภาพ โอกาสทางการศึกษา และการจ้างงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น